1. Home
  2. Aktualności
  3. Farma Wiatrowa Szymankowo zenergetyzowana!

28.04.2021

Farma Wiatrowa Szymankowo zenergetyzowana!

Farma Wiatrowa Szymankowo została właśnie zenergetyzowana!!!

Uruchomiony został transformator mocy oraz rozdzielnia SN 30kV. Całość przebiegła prawidłowo, bez niespodzianek, zgodnie z Planem Pierwszego Podania Napięcia w koordynacji z CDM.

Zaczynamy energetyzację turbin wiatrowych obwodu pierwszego.

W ONDE działamy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego nas wszystkich. Mocy przybywaj

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.