Menu Zamknij

Harmonogram oferty i Podmioty przeprowadzające Ofertę

Harmonogram oferty + Podmioty przeprowadzające Ofertę

OferującyMaksymalna liczba akcji sprzedawanych w ofercie
Erbud7.704.200 Akcji Serii A
Jacek Leczkowski1.142.500 Akcji Serii B
8.846.700 Akcji Sprzedawanych

Oferujących będzie obowiązywał lock-up (tj. ograniczenie w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty):
a) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – od dnia zawarcia umów lock-up do sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie;
b) w stosunku do pozostałych Akcji Istniejących – od dnia zawarcia umów lock-up do dnia upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Harmonogram

22 czerwca 2021r.publikacja prospektu
23-30 czerwca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (28 czerwca 2021 r. do godz. 23:59)
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
30 czerwca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 lipca2021 r. - 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 6 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

Harmonogram oferty + Podmioty przeprowadzające Ofertę

OferującyMaksymalna liczba akcji sprzedawanych w ofercie
Erbud7.704.200 Akcji Serii A
Jacek Leczkowski1.142.500 Akcji Serii B
8.846.700 Akcji Sprzedawanych

Oferujących będzie obowiązywał lock-up (tj. ograniczenie w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty):
a) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – od dnia zawarcia umów lock-up do sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie;
b) w stosunku do pozostałych Akcji Istniejących – od dnia zawarcia umów lock-up do dnia upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Harmonogram

22 czerwca 2021r.publikacja prospektu
23-30 czerwca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (28 czerwca 2021 r. do godz. 23:59)
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
30 czerwca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 lipca2021 r. – 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 6 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam