Menu Zamknij

Harmonogram oferty i Podmioty przeprowadzające Ofertę

OferującyMaksymalna liczba akcji sprzedawanych w ofercie
Erbud7.704.200 Akcji Serii A
Jacek Leczkowski1.142.500 Akcji Serii B
8.846.700 Akcji Sprzedawanych

Oferujących będzie obowiązywał lock-up (tj. ograniczenie w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty):
a) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – od dnia zawarcia umów lock-up do sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie;
b) w stosunku do pozostałych Akcji Istniejących – od dnia zawarcia umów lock-up do dnia upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Harmonogram

23 czerwca 2021r.publikacja prospektu
24 czerwca - 1 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r. po godz. 17:00publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 lipca2021 r. - 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 7 lipca 2021 r.ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora
do 8 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

Lista instytucji przyjmujących zapisy

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Koordynatora, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych:

 1. Alior Bank – Biuro Maklerskie
 2. ING Bank Śląski S.A.– Biuro Maklerskie
 3. PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie
 4. mBank S.A. – Biuro Maklerskie
 5. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 6. Noble Securities S.A.
 7. Trigon Dom Maklerski S.A.
 8. Dom Maklerski BOŚ S.A.
 9. Millennium Dom Maklerski S.A.
 10. Dom Maklerski BDM S.A.
OferującyMaksymalna liczba akcji sprzedawanych w ofercie
Erbud7.704.200 Akcji Serii A
Jacek Leczkowski1.142.500 Akcji Serii B
8.846.700 Akcji Sprzedawanych

Oferujących będzie obowiązywał lock-up (tj. ograniczenie w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty):
a) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – od dnia zawarcia umów lock-up do sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie;
b) w stosunku do pozostałych Akcji Istniejących – od dnia zawarcia umów lock-up do dnia upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Harmonogram

23 czerwca 2021r.publikacja prospektu
24 czerwca – 1 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r. po godz. 17:00publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 lipca2021 r. – 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 7 lipca 2021 r.ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora
do 8 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

Lista instytucji przyjmujących zapisy

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Koordynatora, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych:

 1. Alior Bank – Biuro Maklerskie
 2. ING Bank Śląski S.A.– Biuro Maklerskie
 3. PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie
 4. mBank S.A. – Biuro Maklerskie
 5. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 6. Noble Securities S.A.
 7. Trigon Dom Maklerski S.A.
 8. Dom Maklerski BOŚ S.A.
 9. Millennium Dom Maklerski S.A.
 10. Dom Maklerski BDM S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam