Menu Zamknij

Inwestorzy indywidualni i lista domów maklerskich przyjmujących zapisy

Inwestorom indywidualnym zaoferowanie około 20 proc. akcji, przy czym akcje nowej emisji będą mogli nabyć zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. Akcji istniejące zaoferowane będą wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Inwestor indywidualny zainteresowany nabyciem akcji ONDE musi posiadać rachunek w domu maklerskim. Zapisy będą przyjmowane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach globalnego koordynatora oraz w punktach członków konsorcjum detalicznego lub faksem, telefonicznie, przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej albo w formie elektronicznej.

Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis nie wyższy niż 200 000 i nie niższy niż 100 sztuk akcji. Zapisy złożone na mniej niż 100 będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. inwestorzy indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej.

Zapisy zawierające cenę inną niż Cena Maksymalna będą nieważne.

21-28 czerwca 2021 r.Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (28 czerwca 2021 r. do godz. 23:59)

Lista instytucji przyjmujących zapisy:
1.
2.
3.

Inwestorom indywidualnym zaoferowanie około 20 proc. akcji, przy czym akcje nowej emisji będą mogli nabyć zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. Akcji istniejące zaoferowane będą wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Inwestor indywidualny zainteresowany nabyciem akcji ONDE musi posiadać rachunek w domu maklerskim. Zapisy będą przyjmowane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach globalnego koordynatora oraz w punktach członków konsorcjum detalicznego lub faksem, telefonicznie, przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej albo w formie elektronicznej.

Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis nie wyższy niż 200 000 i nie niższy niż 100 sztuk akcji. Zapisy złożone na mniej niż 100 będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. inwestorzy indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej.

Zapisy zawierające cenę inną niż Cena Maksymalna będą nieważne.

21-28 czerwca 2021 r.Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (28 czerwca 2021 r. do godz. 23:59)

Lista instytucji przyjmujących zapisy:
1.
2.
3.

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam