Menu Zamknij

ONDE ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej

Toruń, 14 czerwca 2021 r.

 • ONDE, czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych - instalacji dla produkcji energii odnawialnej (OZE) w Polsce, potwierdza plany przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji na GPW
 • ONDE jest spółką z Grupy Erbud, wiodącej, polskiej grupy budowlanej z ponad 30-letnim doświadczeniem w Polsce i Europie Zachodniej
 • W ramach IPO, ONDE planuje zaoferować akcje nowej emisji, przeznaczając wpływy z emisji na dalszą rozbudowę portfela projektów wiatrowych i fotowoltaicznych oraz ich dewelopment na dynamicznie rosnącym rynku w Polsce
 • Ostateczna decyzja dot. oferty będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego

ONDE jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce i istotnym beneficjentem obecnej i planowanej do roku 2050 transformacji energetycznej Polski:

 • Udział wykonawstwa OZE w przychodach ONDE w 2020 r.  wyniósł ponad 80%
 • Spółka miała ponad 50% udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10% udział w budowie farm fotowolataicznych do 1 MW, na podstawie danych z aukcji OZE w 2019 r.
 • ONDE zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW.  Spółka wykonuje projekty dla renomowanych krajowych i zagranicznych inwestorów infrastruktury energetycznej oraz spółek sektora elektroenergetycznego
 • Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez ONDE wyniósł ponad 1 mld PLN na koniec marca 2020r.   

Bazując na swoim doświadczeniu w realizacji projektów dla największych inwestorów i deweloperów projektów OZE działających w Polsce, spółka poszerza swoją działalność o inwestycje w projekty OZE:

 • W ramach, tych projektów ONDE będzie nabywać, dewelopować lub współdewelopować, budować, a następnie sprzedawać duże farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
 • Spółka do tej pory zakupiła i zabezpieczyła portfel projektów o planowanej mocy ok. 458 MW oraz prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych ok. 734 MW, wobec których podpisane zostały listy intencyjne 
 • Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takich, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza ich możliwą, szybką komercjalizację

W 2020 roku ONDE miało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r). W I kw. 2021 r. ONDE wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł r/r).

Kluczowe przewagi ONDE – Equity Story

 • ONDE jest idealnie spozycjonowane, aby skorzystać z boomu inwestycyjnego związanego z realizacją Polityki Zielonego Ładu w Polsce oraz planowanego przyspieszenia transformacji sektora energetycznego w Polsce i przechodzenia na produkcję energii elektrycznej głównie z odnawialnych źródeł energii do 2050 r.
 • ONDE posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce dla renomowanych krajowych i zagranicznych inwestorów infrastruktury energetycznej i spółek sektora elektroenergetycznego
 • ONDE ma zabezpieczony backlog projektów wykonawczych o wartości ponad 1 mld PLN oraz zakupione i zabezpieczone projekty deweloperskie w energetyce wiatrowej i fotowoltaice o łączej mocy 458MW, a ponadto prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych ok. 734 MW
 • ONDE ma jeden z najbardziej doświadczonych zespołów menedżerskich działających na rynku budowy obiektów OZE w Polsce
 • ONDE posiada kompetencje projektowe instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych poprzez własne biuro projektowe IDE Projekt, które do tej pory zaprojektowało około 2 GW instalacji OZE.
 • ONDE jest częścią czołowej polskiej grupy budowlanej o ponad 30-letniej tradycji realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych w Polsce i w Europie Zachodniej. 

Informacja o planowanym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych (IPO)

 • Oferta obejmować będzie emisję nowych akcji (nie więcej niż 8,25 mln akcji) oraz sprzedaż akcji istniejących (nie więcej niż 8,85 mln akcji) przez obecnych akcjonariuszy (Erbud oraz Jacka Leczkowskiego). Przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego Spółki, a udział ERBUD-u w podwyższonym kapitale ONDE zmniejszy się z ok. 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.
 • Oferta, zgodnie z obecnym harmonogramem, rozpocznie się procesem budowania księgi popytu planowanym na przełom czerwca i lipca
 • Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu IPO będzie zależała od wyników budowania księgi popytu i warunków rynkowych
 • Globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC.

Komentarz Pawła Średniawy – prezesa ONDE SA.: „Osiągnięcie pozycji czołowego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce sprawiło, że postanowiliśmy pójść krok dalej i rozwinąć naszą działalność o dewelopment i skorzystać na poszerzeniu naszego udziału w budowaniu wartości projektów OZE. Oprócz kontynuacji działalności wykonawczej w segmencie budownictwa OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego będziemy budować duże farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w tzw. modelu develop, bulid and sell. To powinno pozwolić nam na pełniejszy udział w transformacji energetycznej Polski oraz na realizację premii deweloperskiej i generowanie wyższych marż. Na ten cel właśnie chcemy przeznaczyć środki z emisji nowych akcji”wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes ONDE. – Co ważne, już rozpoczęliśmy proces inwestycji w projekty, zabezpieczając do tej pory portfel projektów o docelowej mocy 458 MW

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE miało (na podstawie danych z aukcji OZE w 2019r.) ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych. ONDE zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW. Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez ONDE wynosi ponad 1 mld PLN na koniec marca 2020r. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowiły w 2020 r. 82% przychodów ONDE.

Grupa kapitałowa ERBUD jest jedną z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnie doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.   Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki.

Więcej informacji na www.onde.pl; www.erbud.pl.

Kontakt dla mediów:

Daniel Mackiewicz, ONDE

Marketing & PR Manager

+48 539 810 835

daniel.mackiewicz@onde.pl

Sebastian Krawczyk
MakMedia Group

+48 608 590 417

s.krawczyk@makmedia.pl

Marcin Kasprzak

Dyrektor ds. Komunikacji i PR ERBUD

+48 792 280 805

marcin.kasprzak@erbud.pl

Toruń, 14 czerwca 2021 r.

 • ONDE, czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych – instalacji dla produkcji energii odnawialnej (OZE) w Polsce, potwierdza plany przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji na GPW
 • ONDE jest spółką z Grupy Erbud, wiodącej, polskiej grupy budowlanej z ponad 30-letnim doświadczeniem w Polsce i Europie Zachodniej
 • W ramach IPO, ONDE planuje zaoferować akcje nowej emisji, przeznaczając wpływy z emisji na dalszą rozbudowę portfela projektów wiatrowych i fotowoltaicznych oraz ich dewelopment na dynamicznie rosnącym rynku w Polsce
 • Ostateczna decyzja dot. oferty będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego

ONDE jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce i istotnym beneficjentem obecnej i planowanej do roku 2050 transformacji energetycznej Polski:

 • Udział wykonawstwa OZE w przychodach ONDE w 2020 r.  wyniósł ponad 80%
 • Spółka miała ponad 50% udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10% udział w budowie farm fotowolataicznych do 1 MW, na podstawie danych z aukcji OZE w 2019 r.
 • ONDE zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW.  Spółka wykonuje projekty dla renomowanych krajowych i zagranicznych inwestorów infrastruktury energetycznej oraz spółek sektora elektroenergetycznego
 • Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez ONDE wyniósł ponad 1 mld PLN na koniec marca 2020r.   

Bazując na swoim doświadczeniu w realizacji projektów dla największych inwestorów i deweloperów projektów OZE działających w Polsce, spółka poszerza swoją działalność o inwestycje w projekty OZE:

 • W ramach, tych projektów ONDE będzie nabywać, dewelopować lub współdewelopować, budować, a następnie sprzedawać duże farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
 • Spółka do tej pory zakupiła i zabezpieczyła portfel projektów o planowanej mocy ok. 458 MW oraz prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych ok. 734 MW, wobec których podpisane zostały listy intencyjne 
 • Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takich, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza ich możliwą, szybką komercjalizację

W 2020 roku ONDE miało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r). W I kw. 2021 r. ONDE wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł r/r).

Kluczowe przewagi ONDE – Equity Story

 • ONDE jest idealnie spozycjonowane, aby skorzystać z boomu inwestycyjnego związanego z realizacją Polityki Zielonego Ładu w Polsce oraz planowanego przyspieszenia transformacji sektora energetycznego w Polsce i przechodzenia na produkcję energii elektrycznej głównie z odnawialnych źródeł energii do 2050 r.
 • ONDE posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce dla renomowanych krajowych i zagranicznych inwestorów infrastruktury energetycznej i spółek sektora elektroenergetycznego
 • ONDE ma zabezpieczony backlog projektów wykonawczych o wartości ponad 1 mld PLN oraz zakupione i zabezpieczone projekty deweloperskie w energetyce wiatrowej i fotowoltaice o łączej mocy 458MW, a ponadto prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych ok. 734 MW
 • ONDE ma jeden z najbardziej doświadczonych zespołów menedżerskich działających na rynku budowy obiektów OZE w Polsce
 • ONDE posiada kompetencje projektowe instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych poprzez własne biuro projektowe IDE Projekt, które do tej pory zaprojektowało około 2 GW instalacji OZE.
 • ONDE jest częścią czołowej polskiej grupy budowlanej o ponad 30-letniej tradycji realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych w Polsce i w Europie Zachodniej. 

Informacja o planowanym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych (IPO)

 • Oferta obejmować będzie emisję nowych akcji (nie więcej niż 8,25 mln akcji) oraz sprzedaż akcji istniejących (nie więcej niż 8,85 mln akcji) przez obecnych akcjonariuszy (Erbud oraz Jacka Leczkowskiego). Przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego Spółki, a udział ERBUD-u w podwyższonym kapitale ONDE zmniejszy się z ok. 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.
 • Oferta, zgodnie z obecnym harmonogramem, rozpocznie się procesem budowania księgi popytu planowanym na przełom czerwca i lipca
 • Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu IPO będzie zależała od wyników budowania księgi popytu i warunków rynkowych
 • Globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC.

Komentarz Pawła Średniawy – prezesa ONDE SA.: „Osiągnięcie pozycji czołowego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce sprawiło, że postanowiliśmy pójść krok dalej i rozwinąć naszą działalność o dewelopment i skorzystać na poszerzeniu naszego udziału w budowaniu wartości projektów OZE. Oprócz kontynuacji działalności wykonawczej w segmencie budownictwa OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego będziemy budować duże farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w tzw. modelu develop, bulid and sell. To powinno pozwolić nam na pełniejszy udział w transformacji energetycznej Polski oraz na realizację premii deweloperskiej i generowanie wyższych marż. Na ten cel właśnie chcemy przeznaczyć środki z emisji nowych akcji”wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes ONDE. – Co ważne, już rozpoczęliśmy proces inwestycji w projekty, zabezpieczając do tej pory portfel projektów o docelowej mocy 458 MW

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE miało (na podstawie danych z aukcji OZE w 2019r.) ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych. ONDE zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW. Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez ONDE wynosi ponad 1 mld PLN na koniec marca 2020r. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowiły w 2020 r. 82% przychodów ONDE.

Grupa kapitałowa ERBUD jest jedną z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnie doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.   Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki.

Więcej informacji na www.onde.pl; www.erbud.pl.

Kontakt dla mediów:

Daniel Mackiewicz, ONDE

Marketing & PR Manager

+48 539 810 835

daniel.mackiewicz@onde.pl

Sebastian Krawczyk
MakMedia Group

+48 608 590 417

s.krawczyk@makmedia.pl

Marcin Kasprzak

Dyrektor ds. Komunikacji i PR ERBUD

+48 792 280 805

marcin.kasprzak@erbud.pl

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam