1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE wybuduje kolejną farmę wiatrową

30.11.2021

ONDE wybuduje kolejną farmę wiatrową

26,4 mln zł netto wart jest kontrakt na budowę instalacji wiatrowej w woj. warmińsko-mazurskim, którego realizację rozpoczął lider wykonawstwa w segmencie OZE – giełdowe ONDE.

ONDE wystartowało z pracami w ramach kontraktu wykonawczego na wybudowanie ponad 24-megawatowej elektrowni wiatrowej dla zewnętrznego inwestora – Eurocape Poland. Zlecenie obejmuje roboty ziemne oraz elektroenergetyczne dla farmy wiatrowej. Cała realizacja ma trwać do początku 2023 r.

Nikt w Polsce nie zbudował tylu farm wiatrowych, ile ONDE. Na wszystkich farmach, które zrealizowało i realizuje ONDE, do połowy listopada stanęło aż 806 turbin wiatrowych. Po zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych projektów będzie ich już 1129 sztuk. – mówi Piotr Gutowski, wiceprezes ONDE SA. – Tak unikatowe kompetencje i olbrzymie doświadczenie dają nam istotną przewagę konkurencyjną na rynku. Doskonały track-record sprawia, że od lat cieszymy się dużym zaufaniem inwestorów.

Inwestycja, złożona z 7 turbin Siemens Gamesa, o jednostkowej mocy nominalnej 3,45 MW, będzie pierwszą realizacją Spółki dla tego Inwestora i już dziesiątą, jaką ONDE wybuduje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Moc wszystkich 151 turbin zainstalowanych na tych farmach osiągnie 345 MW.

Celem strategicznym ONDE jest utrzymanie czołowej pozycji na rynku wykonawstwa, przy jednoczesnej realizacji własnego portfolio projektów OZE w formule develop-build-sell. Obecnie spółka rozwija projekty, zarówno wiatrowe, jak i fotowoltaiczne, o potencjale ok. 830 MW.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.