CHANGE THE WORLD WITH US

Career

Join our team!

Working in ONDE means being part of community, that values mutual respect and trust.

Our team are people inspired by nature, creating unique solutions together.
For us every voice counts, and exchange of ideas contributes to our mutual success.

ONDE is a place where work is not a dull duty but passion and commitment to creating a better world. We believe that the sense of inspiration we create makes work full of satisfaction and growth opportunities for our employees.

If you are looking for a job where your commitment matters and creates visible results, join our ONDE team. TOGETHER we can do more, and every cooperation gives us positive energy to reach for more.

Check current job offers

Are you a student?

Do you want to start your career in ONDE
and learn with an experienced team?

Check out our student program.

Read more
Wave with points

Opportunity for development

At ONDE, we strive for development and enhancing the competencies of our employees. We offer the opportunity to participate in projects which not only constitute a challenge but are also a chance to improve one’s skills or discover new ones. Our goal is to create workplace in which every employee is able to grow, get inspiration and feel a part of well-knit community.

Wave with points

Unique atmosphere

Our unique atmosphere is based on mutual respect, openness to ideas and support for creativity. We make sure that everyone is comfortable, supported and understood. Not only do we care about the implementation of projects, but also creating relationships which contribute into our collective success.

Wave with points

Awareness

Our services are an answer to the modern challenges of the environment. We want to live in a full symbiosis with nature and have an impact on the world that the future generations will look at. Not only do we strive for providing high quality services, but also creating a better tomorrow for all of us. We believe that acting on the basis of the sustainable development helps us create a safe and varied work environment that is free of prejudice and full of understanding, commitment and respect for other people and for our planet.

5 steps to work with us

20%

Submitting your CV

Interested in working with us? Nothing easier – send us your CV in response to a specific offer, or via the general form if you can’t find a suitable offer.

I want my application to stand out, what should I do?

If you’re applying for a specific job, focus on your experience and skills that will be an asset.

40%

Phone screening

Our recruiter will contact you to discuss your expectations, skills and experience as well as to introduce our company and review the of tasks for the job you are interested in. This is the stage at which the recruiter wants to get to know you and complete the information in your application. Be yourself – we want to know you as you are.

60%

Job interview

The in-person interview is a follow up to the phone screening. It is usually attended by a supervisor, which is a great opportunity to get to know each other and exchange your expectations for future cooperation.

80%

Making an offer

Once all these stages have gone well, offering you a job is our next step. We will contact you to make a complete offer of employment. The final decision is yours since a good cooperation is one that is desired by both parties.

100%

Przywitanie w ONDE

Welcome on board!

On your first day, you will meet with representatives from several departments who will guide you through all the formalities. After your training, you will meet with your immediate supervisor or buddy (the supervisor’s designee), who will show you around your department/company.

Job offers

Kierownik Robót Branży Elektrycznej

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities

Twój zakres obowiązków

 • koordynacja projektów robót elektroenergetycznych oraz ocena poprawności zastosowanych rozwiązań,
 • nadzorowanie i kontrolowanie trwających prac projektowych
 • zgłaszanie problemów na budowach, proponowanie rozwiązań i ich wdrażanie
 • przygotowanie, nadzór oraz weryfikacja kosztorysów i harmonogramów budowlanych,
 • współpraca z firmami wykonawczymi, biurami projektów oraz instytucjami publicznymi
 • doradztwo techniczne,
 • analiza projektów wraz z wizjami terenowymi.
 • udział w pozyskiwaniu kontraktów
Requirements

Nasze wymagania

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Kwalifikacje SEP na stanowisku E i D do 220kV
 • gotowość do pracy delegacyjnej, od poniedziałku do piątku
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Kultura osobista oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office w tym SharePoint, Excel
Benefits

To oferujemy

 • pracę w zespole ludzi, którzy lubią to, co robią :)
 • atrakcyjne warunki zatrudniania, adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • narzędzia pracy pozwalające na komfortowe wykonywanie zadań;
 • możliwości rozwoju zawodowego w postaci udziału w szkoleniach, konferencjach i dzięki współpracy z ekspertami branży OZE;
 • partnerską atmosferę współpracy, opartą na dobrych relacjach;
 • co jeszcze? Porozmawiajmy!
Apply

Kosztorysant ds. Elektroenergetycznych

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie, nadzór oraz weryfikacja kosztorysów budowlanych,
 • przygotowanie budżetów w zakresie elektroenergetycznym dla bieżących przetargów, w których bierze udział ONDE,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi, biurami projektów oraz instytucjami publicznymi w zakresie działań realizowanych przez ONDE,
 • doradztwo techniczne,
 • analiza w zakresie doboru komponentów stacji i linii kablowych
 • analiza projektów wraz z wizjami terenowymi.
Requirements

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kat. B.
 • kultura osobista oraz umiejętność współpracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office w tym SharePoint, Excel

Mile widziane

 • ukończenie studiów o kierunku elektrotechnika o specjalizacji sieci i systemy elektroenergetyczne.
Benefits

To oferujemy

 • pracę w zespole ludzi, którzy lubią to, co robią :)
 • atrakcyjne warunki zatrudniania, adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • narzędzia pracy pozwalające na komfortowe wykonywanie zadań;
 • możliwości rozwoju zawodowego w postaci udziału w szkoleniach, konferencjach i dzięki współpracy z ekspertami branży OZE;
 • pracę w biurze, zlokalizowanym w Toruniu, w modelu stacjonarnym lub hybrydowym;
 • partnerską atmosferę współpracy, opartą na dobrych relacjach;
 • co jeszcze? Porozmawiajmy!
Apply

Laborant drogowy

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities
 • kontrola produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych​(wykonywanie badań, pomiarów oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z normami badawczymi dotyczącymi MMA),
 • kontrola jakości surowców​, opiniowanie przydatności materiałów i wyrobów na podstawie uzyskanych wyników badań,
 • sporządzanie dokumentacji laboratoryjnej zgodnej z wewnętrznymi i zewnętrznymi procedurami,
 • reagowanie na występujące problemy i poszukiwanie rozwiązań.
Requirements
 • wykształcenie min. średnie, mile widzialne wyższe techniczne/ budowlane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i terminowość w wykonywaniu założonych zadań,
 • mile widziane: doświadczenie w pracy przy projektowaniu oraz produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Benefits
Apply

Specjalista ds. zakupów usług budowlanych

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities
 • Budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym
 • Prowadzenie procesu zakupów materiałów i usług od zapytania ofertowego do zamówienia
 • Prowadzenie negocjacji handlowych z dostawcami i podwykonawcami
 • Nadzór nad składanymi zamówieniami, terminowością i jakością realizowanych dostaw
 • Dokumentowanie procesu zakupowego
 • Analiza rynku dostawców i wykonawców w celu pozyskania optymalnych i/lub alternatywnych źródeł usług
 • Zarządzanie zakupami na potrzeby prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz na potrzeby firmy
 • Zarządzanie bazą podwykonawców (kwalifikowanie i ocena)
 • Przygotowanie raportów, analiz, sprawozdań na potrzeby prowadzonych projektów zakupowych
Requirements
 • Doświadczenie w procesie zakupów materiałów i usług w branży budowlanej
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z podwykonawcami
 • Doświadczenie w pracy na budowie i/lub praca z dokumentacją techniczną
 • Wysoki poziom komunikatywności
 • Otwartość
 • Rozwinięte zdolności analityczne i organizacyjne
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność, inicjatywa
 • Proaktywność
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym
Benefits
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach oraz zajęcia z języka angielskiego
 • Możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się organizacji
 • Miłą, partnerską atmosferę pracy
Apply

Specjalista ds. umów

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities
 • sporządzanie i weryfikowanie zleceń, umów i aneksów do umów w branży budowlanej,
 • prowadzenie procesu zawierania umów, uzgadnianie/negocjowanie treści umów podwykonawczych oraz innych umów z partnerami spółki,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów (drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie i wprowadzanie do elektronicznego rejestru),
 • prowadzenie korespondencji z partnerami biznesowymi Spółki, dotyczącej zawieranych umów,
 • sporządzanie innych dokumentów dotyczących procesu budowlanego i zawieranych umów, zleconych przez przełożonego,
 • ścisła współpraca z innymi działami spółki.
Requirements
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (większość naszej dokumentacji jest w tym języku),
 • znajomość podstawowych zagadnień prawa cywilnego i budowlanego,
 • doświadczenie w sporządzaniu/negocjowaniu umów w branży budowlanej,
 • dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywanych obowiązkach,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel),
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • prawo jazdy kat. B.
Benefits
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach oraz zajęciach z języka angielskiego
 • miłą, partnerską atmosferę pracy :)
Apply

Kosztorysant (branża budowlana)

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities
 • interpretowanie wymagań Inwestora w celu przygotowania kosztorysu, oferty, budżetu w formacie wymaganym przez Inwestora,
 • przygotowywanie i sprawdzanie przedmiarów oraz kosztorysów robót,
 • przygotowywanie zapytań o materiały, podwykonawstwo i inne zasoby specyficzne dla projektu,
 • bieżący kontakt z podwykonawcami i dostawcami materiałów – analiza ofert
 • analiza dokumentacji projektowej- weryfikacja pod kątem technologicznym, optymalizacyjnym i finansowym,
 • opracowywanie wycen robót związanych z OZE oraz ogólnobudowlanych,
 • przygotowywanie ofert przetargowych – w oparciu o SIWZ, dokumentację projektową oraz kalkulacje własne,
 • negocjowanie cen materiałów i usług,
 • monitorowanie rynku,
 • bieżąca współpraca z pozostałymi działami firmy,
 • ścisła współpraca z Inwestorem.
Requirements
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji projektowej / rysunków technicznych,
 • wykształcenie o profilu budowalnym, elektrycznym, OZE,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), ZWCAD,
 • znajomość cen materiałów i usług OZE,
 • dobra znajomością języka angielskiego
 • samodzielność, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • inicjatywa i zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres przy realizacji zadań terminowych,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • mile widziane doświadczenie przy wycenach instalacji OZE.
Benefits
 • możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku przy wsparciu doświadczonych współpracowników,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B (w zależności od Twoich potrzeb),
 • dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach (także tych, które sam wybierzesz) oraz
 • zajęciach z języka angielskiego,
 • miłą, partnerską atmosferę pracy :)
Apply

Technik Serwisu (elektryk/energetyk)

, pomorskie
Responsibilities
 • serwis i utrzymanie farm fotowoltaicznych,
 • usuwanie powstałych usterek i awarii,
 • okresowe przeglądy i oględziny,
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych i diagnostycznych,
 • przygotowanie oraz udział w odbiorach farm fotowoltaicznych,
 • przygotowanie oraz udział w odbiorach stacji transformatorowych SN/nn,
 • udział w uruchomieniach.
Requirements
 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • świadectwa kwalifikacji SEP (kat. E i D) lub chęć ich zdobycia,
 • umiejętność czytania map i rysunków technicznych,
 • gotowość do wyjazdów służbowych- lokalizacja Braniewo,
 • gotowość do pracy dyżurowej (2 dni weekendowe w miesiącu),
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej; rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych prac; zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • komunikatywność i otwartość na współpracę zespołową :)
Benefits
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach oraz zajęcia z języka angielskiego,
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się organizacji,
 • miłą, partnerską atmosferę pracy.
Apply

Młodszy dyspozytor OZE

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities
 • bieżący nadzór nad pracą farm fotowoltaicznych przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania,
 • koordynacja prac na obiektach,
 • raportowanie dla klientów,
 • kontakt i współpraca z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
 • reagowanie na stany ostrzegawcze i alarmowe.
Requirements
 • zainteresowanie branżą OZE,
 • dyspozycyjność 7 dni w tygodniu oraz gotowość do pracy zmianowej (zmiany po 12h),
 • znajomość pakietu MS Office i otwartość na naukę nowego oprogramowania,
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność i otwartość na współpracę zespołową.

Mile widziane:

 • podstawowa wiedza elektryczna,
 • wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe, kierunek elektrotechnika, elektroenergetyka, elektryka OZE lub pokrewne.
Benefits
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach oraz zajęciach z języka angielskiego,
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się organizacji,
 • miłą, partnerską atmosferę pracy 😊
Apply

Prawnik

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie i weryfikowanie zleceń, umów i aneksów do umów w branży budowlanej
 • prowadzenie procesu zawierania umów, uzgadnianie/negocjowanie treści umów z partnerami biznesowymi spółki
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów (drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie i wprowadzanie do elektronicznego rejestru)
 • prowadzenie korespondencji z partnerami biznesowymi Spółki, dotyczącej zawieranych umów
 • sporządzanie innych dokumentów dotyczących procesu budowlanego i zawieranych umów, zleconych przez przełożonego
 • ścisła współpraca z innymi działami spółki
Requirements

Nasze wymagania

 • min. wykształcenie wyższe prawnicze
 • min. 3 letnie doświadczenie prawnicze, w tym w sporządzaniu/negocjowaniu umów w branży budowlanej,
 • znajomość zagadnień prawa cywilnego i budowlanego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (większość naszej dokumentacji jest w tym języku) – warunek konieczny
 • dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywanych obowiązkach
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel),

Mile widziane

 • prawo jazdy kat. B.
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • znajomość branży energetyki odnawialnej
 • umiejętność pracy w zespole i działania pod presją czasu
Benefits

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach oraz zajęcia z języka angielskiego
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się organizacji
 • miłą, partnerską atmosferę pracy
Apply

Specjalista ds. pozyskiwania przetargów

Toruń, kujawsko-pomorskie
Responsibilities

Twój zakres obowiązków

 • monitorowanie i analiza rynku przetargów w zakresie obszaru działalności firmy
 • pomoc w pozyskiwaniu kontraktów
 • przygotowywanie prezentacji
 • reprezentowanie firmy podczas eventów branżowych
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych
Requirements

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
 • prawo jazdy
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • samodzielność
 • umiejętność obsługi programu MS Excel oraz Power Pointa/ Canva

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych
Benefits

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach oraz zajęcia z języka angielskiego
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się organizacji
 • miłą, partnerską atmosferę pracy
Apply

Technik Serwisu

Braniewo, warmińsko-mazurskie
Responsibilities

Twój zakres obowiązków

 • serwis i utrzymanie farm fotowoltaicznych - praca częściowo delegacyjna,
 • usuwanie powstałych usterek i awarii,
 • okresowe przeglądy i oględziny,
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych i diagnostycznych,
 • przygotowanie oraz udział w odbiorach farm fotowoltaicznych,
 • przygotowanie oraz udział w odbiorach stacji transformatorowych SN/nn,
 • udział w uruchomieniach.
Requirements

Nasze wymagania

 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • świadectwa kwalifikacji SEP (kat. E i D) lub chęć ich zdobycia,
 • umiejętność czytania map i rysunków technicznych,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • gotowość do pracy dyżurowej (2 dni weekendowe w miesiącu),
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej; rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych prac; zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • komunikatywność i otwartość na współpracę zespołową :)
Benefits
Apply

Pracownik budowlany (Cieśla-zbrojarz)

Brodnica, kujawsko-pomorskie
Responsibilities
 • wykonywanie pomocniczych prac budowlanych na terenie Polski,
 • transport półfabrykatów,
 • obsługa agregatu hydraulicznego.
Requirements
 • otwartość na pracę w delegacji na terenie Polski (poniedziałek- piatek),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • chęci do pracy i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • gotowość do pracy fizycznej,
 • otwartość na pracę zespołową,
 • dyspozycyjność i chęć do podjęcia dłuższej współpracy,
 • przestrzeganie zasad BHP i innych procedur obowiązujących w firmie.
Benefits
Apply
Logo

Didn't find the right offer?

Leave us your CV in the general form

Our Departments:

Supervisory and Management Board Office
Health and safety department
PV project implementation department for industry
Administration
Legal department
Road construction department (Torun)
Audit and internal control department
Marketing
Road construction department (Koszalin)
Financial and controlling department
Wind farm implementation department
Warranty and complaints department
IT department
Photovoltaics realization department
Bitumen production department

Internships and apprenticeships

We are a company that appreciates new talents and supports young professionals. Start your professional career with us!

If you have any questions about the internship or apprenticeship program at ONDE SA, feel free to contact our recruitment team using the form below. We are ready to answer your questions and support you in the application process.

  Do you have any questions?
  Contact us

  Send

  What is it like to work with us?