1. Home
  2. Aktualności
  3. Kolejne kontrakty ONDE

17.06.2021

Kolejne kontrakty ONDE

ONDE SA podpisało umowy na budowę farm fotowoltaicznych. Łączna wartość kontraktu wynosi 57,05 mln PLN netto. Projekty realizowane będą w formule EPC.

ONDE SA jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka miała (na podstawie danych z aukcji OZE w 2019r.) ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych.

11 czerwca 2021r. ONDE S.A podpisała umowy na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej wartości 57 047 206,52 netto z 4 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Wind Power AS z siedzibą w Norwegii.

-Projekty realizowany będzie w formule EPC, czyli od projektowania, które obecnie prowadzimy, przez wykonawstwo, aż po przekazanie inwestorowi gotowego obiektu. – mówi Maciej Puchalski, Dyrektor Działu Realizacji Farm Fotowoltaicznych ONDE – Mamy spore doświadczenie w kompleksowej realizacji farm fotowoltaicznych, czego również dowodzi fakt, że zlecenie powierzył nam Inwestor, dla którego wykonywaliśmy w ubiegłych latach podobne zlecenia. Realizacja pojedynczego kontraktu nie przekroczy okresu 12 miesięcy od daty podpisania umów.

ONDE zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW. Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez ONDE wynosi ponad 1 mld PLN na koniec marca 2020r. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowiły w 2020 r. 82% przychodów ONDE.

W 2020 roku ONDE odnotowało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r). W I kw. 2021 r. ONDE wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł r/r).

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.