1. Home
  2. Co robimy?
  3. Budownictwo drogowe
BUDOWNICTWO DROGOWE

„Inwestycje których podejmujemy się jako ONDE, to nie tylko finalny efekt oraz korzyści wynikające z zastosowania najnowszych technologii, ale wspólnie przebyta droga.

To właśnie ona czyni nas architektami lepszego świata, który wypełnią nasze marzenia o przyszłych pokoleniach.”

Zakres naszych usług w obszarze budownictwa drogowego obejmuje:
Budowa i remonty dróg
Roboty bitumiczne
Prace brukarskie
Drogowe prace utrzymaniowe
Remonty cząstkowe
Roboty kanalizacyjne i melioracyjne
Oświetlenie uliczne
Roboty ziemne, liniowe i punktowe
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.