1. Home
  2. Relacje inwestorskie
  3. Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju ONDE

Działalność spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants). Wykonywane prace obejmują więc wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych. ONDE jest odpowiedzialna za roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Projektuje również i wykonuje fundamenty drogi dojazdowe do farm czy place manewrowe. Spółka buduje też farmy „pod klucz”, co obejmuje dodatkowo dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni.

W sektorze farm fotowoltaicznych zakres prac obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego, od sporządzeniu projektu wykonawczego, wybudowaniu dróg dojazdowych na działkę, po dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomienie instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze fotowoltaicznym ONDE realizuje większość projektów w formule pod klucz. Spółka wykonuje również projekty instalacji fotowoltaicznych.
Klientami ONDE są międzynarodowi inwestorzy i deweloperzy w obszarze OZE.

Do głównych przewag konkurencyjnych Spółki należą wieloletnie doświadczenie poparte referencjami oraz ugruntowaną renomą oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra menadżerska i inżynierska, w tym projektanci.

Krótkoterminowa strategia ONDE zakłada poszerzenie działalności o zakup, dewelopment, a następnie sprzedaż projektów fotowoltaicznych. Plan ten rozpoczęto realizować w roku 2021. Celem Spółki jest zabezpieczenie do końca roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z znaczna część projektów już zabezpieczonych ma już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź uzyskała pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).

ONDE Zarząd
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.