AkcjonariuszUdziały
Erbud60,67%
Jacek Leczkowski6,48%
Generali OFE6,01%
Nationale Nederlanden5,53%
Pozostali 22,10%

Akcjonariat

Akcjonariusze (%)
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.