1. Home
  2. O firmie
  3. Misja firmy

Misja firmy

Misją ONDE jest zostać utrzymać i ugruntować pozycję Lidera i Eksperta w zakresie kompleksowych rozwiązań wykonawczych dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz budownictwa drogowo-inżynieryjnego w Polsce i Unii Europejskiej.

Opierając się o mocne strony ONDE, na które składają się dojrzałe, specjalistyczne i rzadkie kompetencje, relacje branżowe, lojalność klientów, stabilność finansowa, gotowość do zmian oraz wsparcie grupy ERBUD, Spółka świadczy usługi utrzymania, eksploatacji i zarządzania elektrowniami OZE oraz zamierza działać aktywnie w obszarze wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, agregacji i magazynowania energii elektrycznej.

WSPÓŁPRACUJ Z NAJLEPSZYMI
Logo

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z doradcą ONDE

Istotnym celem ONDE, zarówno w obszarze głównej aktywności biznesowej, jak i w realizowanej strategii marketingowej, PR i CSR, jest zapobieganie negatywnym zmianom klimatu. Jako odpowiedzialny lider branży OZE czujemy potrzebę i moralny obowiązek budowania społecznej świadomości konieczności zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego.

Naszą ambicją jest rzeczywisty udział w upowszechnianiu i rozwoju projektów z udziałem odnawialnych źródeł energii, na które składa się dotychczasowa realizacja farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Dominującą składową DNA i przewagą konkurencyjną ONDE SA jest holistyczne podejście do realizowanych inwestycji, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i dbałości o środowisko oraz we współpracy ze społecznością lokalną.

Skontaktuj się
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.