Statystyki

WSKAŹNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI I CIĘŻKOSĆI WYPADKÓW

Rok Liczba roboczogodzin Liczba wypadków Stopień częstotliwości *
2014 472160 4 8,47
2015 571584 3 5,24
2016 476320 4 8,39
2017 626080 10 15,97
2018 819000 6 7,33
2019 786240 7 8,90
2020 893872 10 11,19
2021 1 203 456 5 4,15
2022 1 230 104 4 3,25
2023 1 264 512 9 7,12

 

* liczba wypadków (wyrażona w milionach) / liczba wypracowanych roboczogodzin
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.