1. Home
  2. Systemy zarządzania
  3. Polityka ZSZ
Nasze wartości

POLITYKA ZSZ

Zachowanie najwyższych standardów BHP oraz świadczenia usług w oparciu o zasadę minimalizacji ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne jest priorytetem w codziennym funkcjonowaniu ONDE SA.

Ambicją ONDE, jako jednego z liderów branży OZE, jest aktywny udział w upowszechnianiu i rozwoju projektów z udziałem odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas ich realizacji.

Czujemy odpowiedzialność nie tylko za to co i jak robimy, ale też za otoczenie, w którym funkcjonujemy wraz z kształtowaniem świadomości naszych dostawców usług. Naszą misją jest dążenie do maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne przy zachowaniu zerowej liczby wypadków.

WSPÓŁPRACUJ Z NAJLEPSZYMI
Logo

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z doradcą ONDE

Nasze Cele

Nasze cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska realizujemy w oparciu o:

  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015;
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018

Pliki do pobrania

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.