1. Home
  2. O firmie
  3. Historia

Historia

ONDE, to przede wszystkim ludzie, którzy dołączając na poszczególnych etapach, budowali wartości Spółki. Szczególnie w obecnych czasach, gdy świat nieograniczonych decyzji poszedł jeszcze dalej.

Analizując kluczowe kompetencje ONDE, należy cofnąć się do 2010r. kiedy z połączenia PRD S.A oraz Rembet Plus Sp. o.o. powstaje PBDI S.A. Kilkunastoletnie doświadczenie w segmencie budownictwa dla OZE, a także w zakresie budownictwa drogowo-inżynieryjnego, poparte referencjami, ugruntowaną renomą Spółki na polskim rynku budowlanym.

Przekształcenie PBDI SA w ONDE SA było naturalną odpowiedzią na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, które w chwili obecnej generują ponad 80% naszych przychodów.

ONDE z języka włoskiego oznacza fale. Fale wiatru, słońca czy wody są siłą napędzającą nas do przekraczania barier, sięgania po nowe cele, dokonywania zmian.

W ONDE ekologia to nie trend, ale rzeczywistość i przyszłość firmy – odnawialne źródła energii są głównym elementem wpisanym w wieloletnią strategię rozwoju.

ONDE SA w portfolio ma inwestycje takie jak budowa jednych z największych farm wiatrowych w Polsce, w tym w szczególności Farmy Wiatrowej Potęgowo Wschód-Zachód o łącznej mocy 219 MW czy Farmy Wiatrowej Banie/Kozielice I&II o łącznej mocy 106 MW.

Wizjonerska strategia przedsiębiorstwa, przesuwająca nieustannie granice technologiczne, doprowadziła do decyzji o dywersyfikacji biznesu. Od 2021 r. Spółka rozwija działalność w obszarze inwestycji w projekty farm PV realizowanych na własny rachunek. Zakup Spółki IDE Projekt dopełnił zakres kompetencji ONDE o usługi projektowe.

Ambicją ONDE SA jest zdobycie pozycji lidera branży elektroenergetycznej i inżynieryjnej w segmencie odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Skontaktuj się
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.