1. Home
  2. Raport ESG
ESG

Mamy w Grupie ONDE to szczęście, że nasza podstawowa działalność nierozerwalnie łączy się ze zrównoważonym rozwojem.
Nie musimy szukać ekologicznych usprawiedliwień dla świadczonych przez nas usług – wręcz przeciwnie, nasze usługi są odpowiedzią na współczesne wyzwania środowiska. Budowa odnawialnych źródeł energii – co szczególnie widoczne było w tak specyficznym dla rynku energetycznego roku 2022 – stała się konieczną odpowiedzią nie tylko na klimatyczne zmiany w świecie.
Z tym większą dumą zapraszamy Państwa do lektury naszego kolejnego raportu ESG, w którym pokazujemy co jest dla nas ważne w obszarach środowiskowym, społecznym oraz w jaki sposób tworzymy odpowiedzialny ład korporacyjny w Grupie ONDE.

 

Toruń, 30 marca 2023r.

0 0 0 0 mln zł

Wave with points

przychody ze sprzedaży w 2022 r.

0 ,2

Wave with points

mln zł zysk netto w 2022 r.

0 0 %

Wave with points

przychodów z OZE

3.9 GW mocy

Wave with points

na wszystkich farmach zakończonych i realizowanych od początku istnienia spółki

0 0 0 mln zł

Wave with points

backlog Grupy na koniec 2022 r.

2022 - nowy rozdział w historii ONDE

W historii naszej firmy miniony rok był czasem wyjątkowym i pełnym symbolicznych wydarzeń.

To właśnie w 2022 roku tysięczna turbina wiatrowa, w której budowę byliśmy zaangażowani, zaczęła produkować energię. To oznacza, że nasza Grupa uczestniczyła w powstaniu co trzeciego „wiatraka” w Polsce. Odnawialne źródła energii – zarówno te wiatrowe, jak i słoneczne – zbudowane przez ONDE produkują już niemal 4GW energii. Granice, które wcale nie tak dawno wydawały się niemożliwe do osiągnięcia, dziś stają się już historią, a my patrzymy coraz dalej, nie tylko zresztą na Polskę.

ONDE w 2022 roku rozpoczęło realizację kontraktu na Litwie – to nasza pierwsza zagraniczna budowa, ale już teraz – na początku roku 2023 – możemy powiedzieć, że na pewno nie ostatnia. Litewski rynek – ze względu na sprzyjające OZE otoczenie legislacyjne – jest dla nas doskonałym miejscem zdobywania międzynarodowego doświadczenia i początkiem, w co głęboko wierzymy, ekspansji zagranicznej ONDE w najbliższych latach.

Czytaj więcej
Pracownicy

2022 rok był w ONDE rokiem szkoleń.

Zrealizowaliśmy ponad 8,5 tys. godzin szkoleniowych, a ponad 400, z 545 pracowników Grupy, wzięło udział w przynajmniej jednej inicjatywnie szkoleniowej. Zwiększaliśmy techniczne kompetencje pracowników, ale też – w skali wcześniej u nas nie spotykanej – pomagaliśmy w rozwoju kompetencji miękkich. W 2022 roku sformalizowaliśmy również to, co dla chyba wszystkich w ONDE było zawsze oczywiste, czyli zakaz dyskryminacji oraz szacunek dla różnorodności.
Przyjęliśmy odpowiednie polityki, definicje oraz procedury, a zapisy te zostały przedstawione wszystkim pracownikom.

Chcemy wspomnieć jeszcze o jednej, ważnej dla Grupy ONDE inicjatywie. Powodem do wielkiej radości jest dla nas rosnąca popularność naszego programu grantowego Science Onde Flow Innovation Academy, (SOFIA). Fakt, że z roku na rok coraz większa liczba studentów, doktorantów i innowatorów interesuje się odnawialną energią i chce ją rozwijać traktujemy jako pozytywną prognozę przyszłych zmian w polskiej energetyce. W ONDE – na tyle ile możemy – chcemy to zainteresowanie wspierać, nie tylko poprzez system grantów, ale również udostępniając naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie OZE.

Czytaj więcej

0 0 0

Wave with points

pracowników

0 %

Wave with points

wzrost osób zatrudnionych r/r

0 0 0 0

Wave with points

Liczba godzin szkoleń

5 ,7

Wave with points

średnia ocena w badaniu satysfakcji kandydatów z procesu rekrutacji

5 ,3

Wave with points

średnia ocena w badaniu satysfakcji kandydatów z procesu onboardingu

BHP

Bezpieczeństwo pracowników ma w Grupie ONDE najwyższy priorytet. Ambicją Grupy jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom. Nie akceptujemy rozwiązań prowizorycznych ani drobnych nawet niezgodności z obowiązującymi u nas zasadami bezpieczeństwa. Stawiamy na procedury i wierzymy, że jedynie ścisłe ich przestrzeganie pomoże nam osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa codziennej pracy. Zapewniamy odpowiedni sprzęt ochronny i przypominamy o konieczności jego stosowania, a stosowne regulacje bezpiecznej pracy znane są wszystkim pracownikom.
Zawsze weryfikujemy aktualność uprawień osób pracującychna naszych budowach.

Czytaj więcej

0

Wave with points

wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych na wszystkich budowach ONDE S.A.

2

Wave with points

miejsce oraz wyróżnienie w konkursie Buduj Bezpiecznie

819

Wave with points

uczestników Tygodnia Bezpieczeństwa

0 ,25

Wave with points

wskaźnik częstotliwości i liczby wypadków 2022-2021

Dostawcy

Jako firma zobowiązana do przestrzegania zasad ESG (Environmental, Social, Governance), przypominamy i zobowiązujemy naszych dostawców i podwykonawców o ważności tych wartości. Wiemy, że większość ma świadomość, że ich działania mają wpływ na otaczający nas świat, dlatego zachęcamy naszych Partnerów do podejmowania działań, które będą korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego oraz całego społeczeństwa.

Przestrzeganie zasad ESG nie tylko pozytywnie wpływa na naszą planetę, ale także przyniesie korzyści. Firmy, które przestrzegają tych wartości, są postrzegane jako odpowiedzialne i wiarygodne, co przekłada się na zaufanie klientów oraz inwestorów. Nasza wysoka pozycja i renoma w branży OZE i drogowo-inżynieryjnej w Polsce zobowiązuje nas do realizowania kontraktów na najwyższym poziomie. Nie uznajemy kompromisów – także w zakresie używanych przez nas surowców, materiałów i innych komponentów.

Czytaj więcej
CSR

Działamy prospołecznie zarówno na skalę ogólnopolską – łącząc pasjonatów zielonej, czystej energii i  tematów im pokrewnych poprzez projekt ONDE Flow – jak i lokalnie. Na poziomie lokalnym, nasze aktywności obejmują m.in. dzielenie się naszą wiedzą i doraźne wsparcie społeczności lokalnych, z którymi spotykamy się przy okazji realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie szczególnie związani czujemy się z Toruniem, dlatego co roku działamy także na rzecz naszej małej ojczyzny, wspierając lokalne inicjatywy i realizując własne.

Czytaj więcej
Klimat

Grupa ONDE jako lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o środowisko. Z tego względu od 2019 r. – początkowo wspólnie z Grupą ERBUD, której jesteśmy częścią, a od jakiegoś czasu samodzielnie – angażujemy nasze wysiłki na rzecz ograniczania negatywnych zmian klimatu. Ograniczanie negatywnego wpływu na klimat rozpatrujemy zarówno na poziomie przedmiotu naszej działalności (OZE), jak i szeroko pojętej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej

12 ,5%

Wave with points

redukcja emisji GHG 2022/2021(Scope 1 i 2)

43 ,5%

Wave with points

redukcja zużycia energii elektrycznej 2022/2021

54 ,4 %

Wave with points

redukcja zużycia energii w odniesieniu do przychodów 2022/2020

7 ,9%

Wave with points

redukcja zużycia całkowitej energii (elektrycznej, cieplnej i spalania paliw) 2022/2021

Czytaj cały raport

Niniejszy Raport przygotowywaliśmy w oparciu o wskaźniki określone w międzynarodowych standardach GRI Sustainability Reporting Standards. Ujawnienia dotyczą wybranych wskaźników, które podlegały atestacji firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt S.k.

Jest to nasz pierwszy raport ESG, zawierający jednocześnie ujawnienia w zakresie informacji niefinansowych wymagane przez UoR. Zawiera on informacje za rok obrotowy 2022 (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), przy czym przedstawiliśmy w nim także informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym, aby umożliwić lepsze i pełniejsze zrozumienie naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i niefinansowych wskaźników efektywności przez nas osiągniętych.

Kolejne raporty Grupy ONDE zrównoważonego rozwoju będą przygotowywane przez nas w cyklu rocznym.

Czytaj cały raport ESG
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.