1. Home
  2. Systemy zarządzania
  3. Wymagania dla podwykonawców

Wymagania dla podwykonawców

Bezpieczeństwo podwykonawców na kontraktach realizowanych przez ONDE to dla nas priorytet.

Wszystkich współpracujących z nami Partnerów informujemy o wymaganiach i przyjętych standardach bezpieczeństwa, już na etapie tworzenia oferty.

WSPÓŁPRACUJ Z NAJLEPSZYMI
Logo

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z doradcą ONDE

4 etapy weryfikacji podwykonawców

  1. OFERTOWANIE: przekazujemy warunki BHP i sporządzamy analizę prac, wraz z ich harmonogramem.
  2. NEGOCJACJE I UMOWA: rozmawiamy na temat kwalifikacji pracowników, technologii, zaplecza socjalnego itd.
  3. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI: opracowujemy plan BIOZ, sporządzamy IBWIR i ORZ, weryfikujemy badania lekarskie i uprawnienia, przeprowadzamy szkolenie informacyjne.
  4. REALIZACJA: aktualizujemy na bieżąco dokumentację, reagujemy na zgłoszenia wypadkowe, organizujemy narady koordynacyjne itd.
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.