1. Home
  2. O firmie
  3. Rada Nadzorcza

Jacek Leczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Leczkowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 31 maja 2019 r., a w latach 2010-2019 był Prezesem Zarządu Spółki.

Od stycznia 2020 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa spółki dominującej wobec Spółki, tj. jednego z Oferujących – Erbud, a w 2019 r. sprawował funkcję prokurenta tej spółki. Od 2008 r. do 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w firmie budowlanej Rembet Plus sp. z o.o., a od 1996 r. do 2008 r. był jej wspólnikiem (w tym czasie spółka działała w kilku formach prawnych).

W 2023 roku ukończył General Management Program w Harvard Business School. W 2019 r. ukończył roczny program The Strategic Leadership Academy na ICAN Institute. W 1995 r. Jacek Leczkowski uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej.

Jacek Socha – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Socha 19 lutego 2021 r. został powołany na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W latach 2005- 2018 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PwC Polska sp. z o.o. a w 2018 r. był jej prokurentem. Od 2005 r. do 2020 r. był wspólnikiem spółki M.Wilder i Wspólnicy sp.k. W latach 2019-2020 był również wspólnikiem PwC Advisory sp. z o.o. Od 2004 do 2005 r. sprawował urząd ministra Skarbu Państwa. Od 1990 do 1994 r. pełnił funkcję dyrektora w Komisji Papierów Wartościowych a w 1994 r. został przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych. Funkcję tę pełnił do 2004 r. W latach 1982-1990 jako starszy asystent pracował w Zakładzie Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1980 r. do 1982 był zatrudniony jako asystent w Centralnym Ośrodku Metodycznym Szkoły Głównej Planowania i Statystki.

W 1991 r. Jacek Socha ukończył studia w Instytucie Rynku Kapitałowego przy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a w 1978 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Agnieszka Głowacka – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Głowacka od 19 czerwca 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, w tym w latach 2008-2021 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a od 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki dominującej wobec Spółki, tj. jednego z Oferujących – Erbud.

Związana z Grupą Erbud od 1998 r., kiedy objęła zajmowane do dzisiaj stanowisko Chief Financial Officer w Erbud. Wcześniej w latach 1997-1998 pracowała na stanowisku głównej księgowej w spółce DPF sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1995 jako specjalistka ds. finansów i rozliczeń w spółce DGG sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą AGM Agnieszka Głowacka. W 2019 r. ukończyła program rozwoju menadżerów ICAN Business Advisor oraz roczny program The Strategic Leadership Academy na ICAN Institute.

W 2010 r. ukończyła kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. W 1998 r. została absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W 2000 r. na tej samej uczelni ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, a w 2001 r. – z zakresu prawa handlowego.

Michał Otto – Członek Rady Nadzorczej

Michał Otto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 19 lutego 2021 r., a od maja 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki dominującej wobec Spółki, tj. jednego z Oferujących – Erbud.

Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Audytu a od 2018 r. Przewodniczącym Komitetu Audytu i członkiem Komitetu Wynagrodzeń w Erbud Od grudnia 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej oraz członkiem Komitetu Audytu Esaliens TFI S.A. Od 2000 r. jest prezesem Zarządu spółki FinCo Group S.A., której od 2011 r. jest właścicielem. W latach 2013-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w OPTI TFI S.A. a od 2011 r. do 2015 r. był Prezesem Zarządu spółki GresCo sp. z o.o. Od 2002 r. do 2016 r. sprawował funkcję Członka Zarządu w Usługi Finansowe Sławomir Wnorowski i Wspólnicy sp.j. a od 2003 r. do 2006 r. był Członkiem Zarządu Marimot sp. z o.o. W 2009 r. założył rodzinną firmę Warszawski Fundusz Hipoteczny sp. z o.o. w której aktualnie sprawuje funkcje Prezesa Zarządu. Od 2000 do 2001 r. był członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W latach 1998-1999 był Prezesem Zarządu w ABN AMRO Securities (Polska) S.A., a w latach 1996-1998 piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego ABN AMRO Hoare Govett sp. z o.o. Jest założycielem Domu Maklerskiego „DML” sp. z o.o. – do 1996 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego biura. W latach 1991-1993 był szefem zespołu maklerów papierów wartościowych, a następnie zastępcą Dyrektora Biura Maklerskiego w Bydgoskim Banku Komunalnym S.A. Od 1987 r. do 1991 r. prowadził własną działalność gospodarczą.

Michał Otto jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, którą ukończył w 1983 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego, specjalność – transport morski. Ponadto Michał Otto posiada licencję maklera papierów wartościowych, a także zdał egzamin resortowy dla kandydatów dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Mirosław Godlewski – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Godlewski od 19 lutego 2021 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Od grudnia 2020 r. jest Prezesem Zarządu spółki Nikalab sp. z o.o. Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa wykonawczego w spółce Eubioco sp. z o.o. Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 2017 r. w mBank SA. Od 2016 r. jest też członkiem Rady Nadzorczej Absolvent.pl. Od czerwca 2015 r. pracuje na stanowisku starszego doradcy w Boston Consulting Group a od września 2013 r. jest partnerem Hedgehog Fund. Mirosław Godlewski prowadzi swoją działalność pod firmą GMC Mirosław Godlewski. W latach 2016-2018 był Prezesem wykonawczym Aptek Gemini. W Celon Pharma S.A. pracował jako członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu w latach 2015-2018. W latach 2011-2016 był członkiem Rady Nadzorczej w ABC Data S.A. gdzie sprawował również funkcję członka Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Ponadto w latach 2014-2015 współpracował z funduszem Warbrug Pincus. W latach 2014-2018 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Netia S.A. W spółce Netia S.A. Mirosław Godlewski zajmował również stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego. Podobnie na stanowisku Dyrektora Generalnego pracował w latach 2011-2014 w Telefonia Dialog sp. z o.o. nabytej w 2021 r. przez Netia S.A., w latach 2007-2008 jako członek Rady Nadzorczej pracował w Play S.A. Funkcję zarówno Prezesa jak i Dyrektora Generalnego sprawował również w latach 2006-2007 w spółce Opoczno S.A oraz w latach 2003-2005 w Dec sp. z o.o. jako Główny Menadżer VP. Mirosław Godlewski pracował w latach 2000-2003 w Pepsi – Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. W tej samej spółce pracował jako Dyrektor Sprzedaży w latach 1999-2000, Dyrektor Rozwoju Rynku w latach 1996-1999, Regionalny Dyrektor Sprzedaży w latach 1995-1996 oraz Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Warszawie w latach 1994-1995 a także Miejscowy Dyrektor Sprzedaży w latach 1993-1994. Od 1991 r. do 1993 był Kierownikiem ds. Audytu i Sprzedaży Detalicznej w MEMRB Poland, Polskie Biuro Badań Marketingowych sp. z o.o.

Mirosław Godlewski jest absolwentem programu Menedżerskiego (Advanced Management Program) w Harvard Business School, który ukończył w 2015 r. oraz programu MBA w Ashridge Management College, który trwał od 1998 r. do 2000 r. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej na wydziale Zarządzania. W 1991 r. był stypendystą Unijnym na Strathclyde University, Glasgow w Szkocji.

 

W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej:

Michał Otto – przewodniczący komitetu audytu;

Agnieszka Głowacka – członek komitetu audytu;

Jacek Socha – członek komitetu audytu

Michał Hulbój - członek rady nadzorczej

Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

W latach 2008 – 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz. Od lutego 2013 roku objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o.

Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Develia S.A., Trakcja S.A., AB Kauno Tiltai, Nowa Gala S.A., Herkules S.A.

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych spółek: AC S.A., EMC Instytut Medyczny S.A., Libet S.A. oraz Orzeł Biały S.A.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.