ŚRODOWISKO

W miarę rozwoju cywilizacyjnego, człowiek w coraz większym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne, czego efektem jest niejednokrotnie unicestwienie ekosystemów, których ewolucja do dzisiejszych czasów trwała miliony lat.

Należy pamiętać, że to właśnie natura zrobiła człowiekowi miejsce, dba o jego dostęp do pożywienia, czystej wody i powietrza.

Dlatego dążenie do maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu to jeden z najważniejszych celów ONDE w obszarze dbałości o środowisko naturalne.

 

WSPÓŁPRACUJ Z NAJLEPSZYMI
Logo

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z doradcą ONDE

W ONDE SA doskonale wiemy, że odnawialne źródła energii, to nie tylko odpowiedź na oczekiwania organizacji rządowych i ekologicznych, ale pewnego rodzaju porozumienie z naturą, która pozwala ludzkości na technologiczny postęp i realizację marzeń – o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Podczas każdej, choćby najmniejszej inwestycji, ONDE chroni naturę ożywioną i nieożywioną, zaś unikalna i wypracowana przez lata wiedza, jak móc sobie ją zjednać oraz w jaki sposób czerpać z niej inspiracje, czyni ONDE wiarygodnym i kompetentnym partnerem biznesowym.

POLITYKA KLIMATYCZNA

Dedykowana Polityka Klimatyczna Grupy ONDE ma na celu wskazanie nadzoru zarządczego nad wyzwaniami związanymi z zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu, wyznaczenie celów klimatycznych ONDE wraz ze wskazaniem mechanizmów ich realizacji.

Dewizą Zarządu ONDE SA jest rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, w tym o: Cel 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i Cel 13 (Działania w dziedzinie klimatu).

Polityka klimatyczna ONDE

ONDE jest pierwszą w Polsce spółką z branży OZE, która otrzymała unijny certyfikat EMAS.

Ambicją ONDE, jako jednego z liderów branży OZE, jest aktywny udział w upowszechnianiu i rozwoju projektów z udziałem odnawialnych źródeł energii. Czujemy odpowiedzialność nie tylko za to co i jak robimy, ale też za otoczenie, w którym funkcjonujemy. Naszą misją jest dążenie do maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W ONDE podejmujemy szereg działań, by wdrażać i promować pozytywne rozwiązania w obszarze ochrony środowiska. Niniejsza deklaracja środowiskowa przedstawia kompletny obraz oddziaływań środowiskowych oraz stanowi katalog naszych doświadczeń i wiedzy, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Wierzymy, że wspólnie możemy dalej rozwijać świat i być falą czystej, zielonej zmiany. Wytwarzać niezbędną do życia energię w zgodzie i porozumieniu z naturą. Dla nas wszystkich, ale i dla przyszłych pokoleń.

Deklaracja Środowiskowa ONDE
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.