1. Home
  2. Relacje inwestorskie
  3. Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ONDE SA w dniu 14.05.2024 r.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ONDE SA 2023 r.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ONDE SA w dniu 09.05.2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ONDE SA w dniu 16.12.2021 r.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.