1. Home
 2. O firmie
 3. Zarząd

Paweł Średniawa – Prezes zarządu

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył także studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ze Spółką związany od początku jej istnienia, czyli od 2010 roku. Jako Dyrektor ds. Finansów aktywnie uczestniczył w rozwoju i sukcesach firmy. Brał także udział w procesie integracji i przekształcania PRD i Rembet Plus w obecną Spółkę. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał pracując dla BZWBK oraz Fortis Bank.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Finansowego i Kontrolingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Prawnego
 • Nadzór nad realizacją polityki finansowej
 • Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania dla bieżącej działalności
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Kadr i Płac
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu IT
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu HR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu BHP
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Obsługi Sprzętowo-Transportowej
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Zarządu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Piotr Gutowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Marketingu i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Grupie ERBUD od 2009 roku.

Pracę rozpoczął w spółce Rembet Plus, która została częścią Spółki. Jako Dyrektor ds. Handlowych był odpowiedzialny m. in. za pozyskiwanie zleceń w zakresie energetyki odnawialnej (farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne). Od 2015 roku pełnił również funkcję Prokurenta w Spółce. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu PR i Marketingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Zakupów
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Pozyskiwania Kontraktów
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Farmy Wiatrowe
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Fotowoltaika
 • Pozyskiwanie kontrahentów, relacje z inwestorami branżowymi, wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych

Marcin Szerszeń – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Gdańskiej, od 1998 posiada Uprawnienia Budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych konstrukcyjnych, drogowych i mostowych oraz hydrotechnicznych i melioracyjnych. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach zawodowych, w tym w podyplomowych studiach Zarządzania i Marketingu. W 2017 roku uzyskał dyplom MBA. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. W 2018 roku został członkiem Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z regionu kujawsko-pomorskiego. Od 2010 roku, związany jest z Grupą ERBUD.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działów Budownictwa Drogowego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Projektów PV dla Przemysłu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Gwarancji i Reklamacji
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Warunków Kontraktowych i Zarządzania Roszczeniami
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Produkcji Mas Bitumicznych:
  • WMB Koszalin
  • WMB Toruń.
 • Nadzór nad spółką IDE Projekt.
 • Koordynacja i wsparcie budowlanych obszarów działalności.
 • Odbieranie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ONDE S.A.

Marek Marzec – Wiceprezes Zarządu

Absolwent dwóch kierunków studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej: Inżynieria Środowiska oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja, a także studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ukończył też szereg kursów związanych z zarządzaniem projektami i rynkiem kapitałowym. Przez 23 lata był związany z giełdową spółką Polenergia. Z Grupą ERBUD związany od 2023 roku.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Strategii i Rozwoju Projektów Własnych OZE
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Operation & Maintenance
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Projektów Własnych OZE
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu M&A
 • Nadzór nad obszarem M&A projektów własnych OZE
 • Nadzór nad pozyskaniem finansowania w modelu Project Finance
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.