1. Home
 2. O firmie
 3. Zarząd

Paweł Przybylski – Prezes zarządu

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Prawnego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Kadr i Płac
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu PR i Marketingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu HR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady Nadzorczej i Zarządu
 • Relacje inwestorskie

Piotr Gutowski – Wiceprezes Zarządu

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Pozyskiwania Kontraktów
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Zakupów
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Farmy Wiatrowe
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Fotowoltaika
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działów Budownictwa Drogowego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Produkcji Mas Bitumicznych:
  • WMB Koszalin
  • WMB Toruń.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Gwarancji i Reklamacji
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Warunków Kontraktowych i Zarządzania Roszczeniami
 • Koordynacja i nadzór nad rozwojem działalności Spółki na rynkach zagranicznych.

Paweł Średniawa – Wiceprezes Zarządu

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Finansowego i Kontrolingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu IT
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu BHP
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Obsługi Sprzętowo-Transportowej
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Nadzór nad realizacją polityki finansowej
 • Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową
 • Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ONDE S.A.

Marek Marzec – Wiceprezes Zarządu

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Strategii i Rozwoju Projektów Własnych OZE
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Projektów Własnych OZE
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Operation & Maintenance
 • Nadzór nad obszarem M&A
 • Nadzór nad spółką IDE Projekt
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.