1. Home
  2. Systemy zarządzania
  3. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo

W ONDE wierzymy, że sukces każdego projektu nie zależy wyłącznie od zdobytych doświadczeń, ale przede wszystkim od ludzi, tworzących tę organizację.

Dlatego myśląc o fazie realizacji oraz bezpieczeństwie wszystkich zaangażowanych osób, stworzyliśmy strategię BHP opartą na 7 filarach, niwelując do zera liczbę wypadków ciężkich i śmiertelnych.

7 filarów bezpieczeństwa

  1. Tworzenie procedur postępowania i scenariuszy bezpieczeństwa pracy
  2. Dyskwalifikacja wszelkich kompromisów w kwestii zachowania bezpieczeństwa
  3. Edukacja i budowanie świadomości, że inwestycje budowlane mogą przebiec bez wypadków
  4. Tworzenie norm i nieustanne budowanie standardów bezpieczeństwa wśród wykonawców
  5. Promowanie pozytywnych postaw przywództwa BHP, niezależnie od stanowiska
  6. Nieustanne podnoszenie standardów organizacji pracy zespołów, szkoleń technologicznych oraz procesowanie rozwiązań technicznych
  7. Wdrożenie przyjętych standardów bezpieczeństwa w każdej warstwie struktury organizacyjnej

W ONDE nie pozostawiamy miejsca na błędy.

Realizując już dziś inwestycje, które inni nazywają przyszłością, nieprzerwanie dokonujemy analiz, wyciągamy wnioski i udoskonalamy nasze rozwiązania.

Każda fala działa z określoną siłą, dlatego zadbaliśmy aby każdy inwestor podejmujący z nami rozmowy, otrzymał już na wstępie, niezbędne obiektywne gwarancje kompetencji.

Certyfikaty

W ramach odpowiedzialności o najwyższe standardy bezpieczeństwa, ONDE dysponuje systemem zarządzania BHP, zgodnym z normą ISO 45001:2018 oraz systemem zarządzania środowiskowego, zgodnym z normą 14001:2015.

Certyfikaty ISO

Porozumienie dla bezpieczeństwa

W ONDE SA, do obszarów związanych z bezpieczeństwem podchodzimy priorytetowo. Dlatego z dumą dołączyliśmy do Porozumienia dla bezpieczeństwa, którego jesteśmy aktywnym członkiem. Jako odpowiedzialna firma budujemy współpracę ponad podziałami, jednocząc siły z firmami, z którymi na co dzień konkurujemy.

Należąc do Grupy Kapitałowej ERBUD, stosujemy wspólne standardy, korzystamy z rozwiązań i wymiany doświadczeń, by zminimalizować ryzyka wypadków na budowach.

Przejdź do strony
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.