1. Home
  2. Nasze realizacje
  3. Farma wiatrowa Biały Bór
Farma wiatrowa
Biały Bór

Moc: 144,9 MW
Ilość turbin: 42
Producent turbin: Vestas

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.