1. Home
  2. O firmie
  3. Grupa Kapitałowa Erbud

Jesteśmy częścią Grupy Erbud posiadającej ponad 30-letnie doświadczenie na europejskim rynku budowlanym. Partnerstwo zapewnia nam unikalny dostęp do zasobów Grupy oraz możliwość zaadoptowania najlepszych praktyk korporacyjnych i biznesowych.

Budownictwo Kubaturowe

Oddział Warszawa

Oddział Toruń

Oddział Wrocław

Oddział Szczecin

Oddział Kraków

Oddział Rzeszów

Oddział Budownictwa Hydrotechnicznego

Odnawialne źródła energii

IDE projekt

Budownictwo i serwis dla przemysłu oraz energetyki

ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.

ERBUD Industry Południe Sp. z o.o.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.