1. Home
  2. O firmie
  3. Grupa Kapitałowa Erbud

Budownictwo Kubaturowe

Oddział Warszawa

Oddział Toruń

Oddział Wrocław

Oddział Szczecin

Oddział Kraków

Oddział Rzeszów

Oddział Budownictwa Hydrotechnicznego

0%

0%

0%

0%

Odnawialne źródła energii

0%

IDE projekt

0%

Budownictwo i serwis dla przemysłu oraz energetyki

0%

ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.

0,01%

ERBUD Industry Południe Sp. z o.o.

0,29%

0%

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.