1. Home
 2. O firmie
 3. Zarząd
 4. Marcin Szerszeń
Wiceprezes Zarządu

Marcin Szerszeń

Absolwent Politechniki Gdańskiej, od 1998 posiada Uprawnienia Budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych konstrukcyjnych, drogowych i mostowych oraz hydrotechnicznych i melioracyjnych. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach zawodowych, w tym w podyplomowych studiach Zarządzania i Marketingu. W 2017 roku uzyskał dyplom MBA. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. W 2018 roku został członkiem Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z regionu kujawsko-pomorskiego. Od 2010 roku, związany jest z Grupą ERBUD.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Dużych Projektów (w tym Budowa S3)
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Budownictwa Drogowego (Koszalin i Toruń)
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Gwarancji i Reklamacji
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Produkcji Mas Bitumicznych:
  • WMB Koszalin
  • WMB Toruń.
 • Nadzór nad spółką IDE Projekt.
 • Koordynacja i wsparcie budowlanych obszarów działalności.
 • Odbieranie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ONDE S.A.
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.