1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE powiększa portfel projektów OZE

30.06.2021

ONDE powiększa portfel projektów OZE

ONDE powiększa portfel projektów OZE

NOTA PRAWNA

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były oraz nie będą zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Onde S.A. („Spółka”) nie zamierza przeprowadzać żadnej rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („oferta”). W związku z ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.onde.pl.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „mogłyby”, „będą”, „planuje”, „poszukuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „estymuje”,„kontynuuje”, „potencjalny”, „możliwy”, „rozważa”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

***

Informacja prasowa

Toruń, 29 czerwca 2021 r.

ONDE powiększa portfel projektów OZE

Czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych w Polsce dynamicznie rozwija działalność deweloperską w segmencie OZE. ONDE kupiło 50 proc. projektu fotowoltaicznego o mocy 40 MW oraz 50 proc. projektu farmy wiatrowej o mocy 34 MW. Po tej akwizycji  łączny potencjał projektów własnych ONDE zwiększa się do 492 MW – podano w suplemencie do prospektu związanego z IPO Spółki. 

– Realizując strategię rozwoju Spółki aktywnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych projektów OZE do samodzielnej realizacji. Naszym celem jest dynamiczny rozwój w segmencie dewelopmentu projektów OZE. Jesteśmy liderem na rynku wykonawstwa projektów OZE w Polsce, mamy know-how i bogate doświadczenie w realizacji projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by w krótkim czasie rozwinąć działalność inwestycyjną w obszarze OZE i w efekcie w jeszcze większym stopniu skorzystać na transformacji rynku energetyki w Polsce – informuje Paweł Średniawa, prezes ONDE.

W związku z nowymi transakcjami dokonanymi po zatwierdzeniu prospektu, zmodyfikowano nieco cele emisyjne, przesuwając część wykorzystania środków, które spółka chce pozyskać z IPO, z zakupów na refinansowanie projektów OZE.

Rozwój segmentu inwestycyjnego OZE ma, zgodnie z planami Spółki, być współfinansowany ze środków pozyskanych z trwającej oferty publicznej akcji ONDE. W jej ramach inwestorom jest oferowanych do 8,25 mln akcji nowej emisji oraz maksymalnie 8,85 mln akcji należących do przez obecnych akcjonariuszy. Cena maksymalna została ustalona na 26 zł za jedną akcję, w związku z tym szacunkowa maksymalna wartość oferty to 444,5 mln zł. Transza dla inwestorów indywidualnych to około 15 proc. oferty. Zapisy w tej transzy trwają do 1 lipca br.

Koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC. Doradcą PR/IR jest MakMedia Group.

Prospekt związany z ofertą można znaleźć na www.onde.pl/oferta-publiczna-akcji/


23 czerwca 2021 r.publikacja Prospektu
24 czerwca – 1 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59)
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
1 lipca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
1 lipca 2021 r. po godz. 17:00publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
2 lipca 2021 r. – 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 7 lipca 2021 r.ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora
do 8 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy  niemal 3000 MW.

***

Grupa kapitałowa ERBUD jest jedną z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnie doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.   Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki.

Więcej informacji na www.onde.pl; www.erbud.pl.

Kontakt dla mediów:

Sebastian Krawczyk
MakMedia Group

+48 608 590 417

s.krawczyk@makmedia.pl

Daniel Mackiewicz, ONDE

Marketing & PR Manager

+48 539 810 835

daniel.mackiewicz@onde.pl

Marcin KasprzakDyrektor ds. Komunikacji i PR ERBUD+48 792 280 805

marcin.kasprzak@erbud.pl

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.