1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE wybuduje farmę wiatrową za 44 mln zł

07.12.2022

ONDE wybuduje farmę wiatrową za 44 mln zł

Giełdowa spółka podpisała wart 44 mln zł netto kontrakt na budowę elektrowni wiatrowej. W samym listopadzie ONDE pozyskała zlecenia na wykonawstwo w wietrze na ok. 174 mln zł.

Lider wykonawstwa OZE wybuduje 36-megawatową instalację wiatrową w województwie lubelskim. Zakres prac obejmuje kompleksowe roboty budowlane przy postawieniu i podłączeniu tej 10-turbinowej elektrowni. Ich zakończenie, zgodnie z umową, ma nastąpić w ciągu 20 miesięcy od jej podpisania.

Koniec roku jest dla nas bardzo udany pod względem kontraktacji. Tylko w ostatnich dniach podpisaliśmy umowy wykonawcze w energetyce wiatrowej na łącznie 174 mln zł. Widać więc, że mimo trudnego otoczenia rynkowego, nasz biznes stabilnie się rozwija. Aktywność inwestorów jest wprawdzie ograniczona, ale nasze kompetencje i unikatowe doświadczenie pozwalają nam pozyskiwać nowe kontrakty nawet w takim otoczeniu – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Przypomnijmy, że kilka dni temu spółka informowała o podpisaniu, w  konsorcjum z firmą P&Q, umowy na wykonawstwo farmy wiatrowej położonej w województwie opolskim. Całkowita wartość kontraktu to ok. 200 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na ONDE to 130 mln zł netto.

Wysoki poziom kontraktacji w czwartym kwartale oznacza, że nasz aktualny portfel zleceń zewnętrznych wynosi ponad 600 mln zł i już teraz do zrealizowania w 2023 roku mamy prace za około 500 mln zł. Co ważne, kontrakty te są kalkulowane już na bazie cen materiałów i urządzeń pod zwyżkach z ostatnich miesięcy. Zapewnia nam to nie tylko dobrą perspektywę przychodową w kolejnym roku, ale też poprawę rentownościpodkreśla Paweł Średniawa.Optymizmem napawają też informacje w sprawie tak potrzebnej liberalizacji ustawy odległościowej (tzw. 10H). Zgodnie z deklaracjami, projekt ma trafić na obrady Sejmu najpóźniej do połowy grudnia tego roku. Po wejściu w życie ustawa znacznie pobudzi rynek inwestycyjny OZE i odblokuje duży potencjał energetyczny Polski. – dodaje Paweł Średniawa.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.