1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE – zaoferowane w IPO akcje po cenie maksymalnej

01.07.2021

ONDE – zaoferowane w IPO akcje po cenie maksymalnej

ONDE – zaoferowane w IPO akcje po cenie maksymalnej

NOTA PRAWNA

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były oraz nie będą zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Onde S.A. („Spółka”) nie zamierza przeprowadzać żadnej rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („oferta”). W związku z ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.onde.pl.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „mogłyby”, „będą”, „planuje”, „poszukuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „estymuje”,„kontynuuje”, „potencjalny”, „możliwy”, „rozważa”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

***

Informacja prasowa

Warszawa, 1 lipca 2021 r.

ONDE – zaoferowane w IPO akcje po cenie maksymalnej

ONDE, czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych w Polsce, ustalił ostateczne warunki pierwszej oferty akcji. Inwestorom zaoferowanych zostanie 17,1 mln akcji, w tym 8,25 mln akcji nowej emisji, czyli cała pula walorów przeznaczonych do sprzedaży. Cena akcji w ofercie będzie równa cenie maksymalnej i wyniesie 26 zł za akcję. Wartość całej oferty wyniesie więc 444,5 mln zł.

– Jesteśmy zbudowani zdecydowanie pozytywnym przyjęciem ONDE przez inwestorów, potwierdzonym m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje Spółki. To jasny sygnał, że strategia ONDE, której filarem jest dynamiczny rozwój w obszarze dewelopmentu projektów OZE, zyskała uznanie rynku. Stanowi to dla nas kolejne potwierdzenie słuszności obranej drogi dalszego rozwoju firmy i budowania wartości Spółki dla Akcjonariuszy. ONDE, jako czołowy podmiot na rynku wykonawstwa projektów OZE w Polsce, ma potencjał by stać się jednym z głównych beneficjentów procesu transformacji rynku energetyki w Polsce. Cieszymy się, że liczne grono inwestorów, instytucjonalnych i indywidualnych, jest gotowych dołączyć do naszego projektu i razem z nami korzystać na rewolucji OZE – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Finalna wartość oferty wyniesie 444,5 mln zł, z których 214,5 mln zł stanowić będą wpływy brutto Onde z tytułu nowej emisji. Akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych stanowić będą 8 proc. oferowanych walorów, 92 proc. zaś przeznaczone będzie dla inwestorów instytucjonalnych.

Pozyskane środki ONDE przeznaczy głównie na rozwój segmentu realizacji projektów OZE na własny rachunek, w tym refinansowanie już dokonanych zakupów projektów, nabywanie kolejnych i współfinansowanie ich realizacji, a także zasilą kapitał obrotowy dynamicznie rozwijającej się Spółki.

Koordynatorem oferty akcji ONDE jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC. Doradcą PR/IR jest MakMedia Group.

Prospekt związany z ofertą można znaleźć na www.onde.pl/oferta-publiczna-akcji/


Harmonogram oferty

23 czerwca 2021 r.publikacja Prospektu
24 czerwca – 1 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59)
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
1 lipca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
1 lipca 2021 r. po godz. 17:00publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
2 lipca 2021 r. – 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 7 lipca 2021 r.ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora
do 8 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy  niemal 3000 MW.

***

Grupa kapitałowa ERBUD jest jedną z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnie doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.   Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki.

Więcej informacji na www.onde.pl; www.erbud.pl.

Kontakt dla mediów:

Sebastian Krawczyk
MakMedia Group

+48 608 590 417

s.krawczyk@makmedia.pl

Daniel Mackiewicz, ONDE

Marketing & PR Manager

+48 539 810 835

daniel.mackiewicz@onde.pl

Marcin KasprzakDyrektor ds. Komunikacji i PR ERBUD+48 792 280 805

marcin.kasprzak@erbud.pl

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.