1. Home
  2. Relacje inwestorskie
  3. Ogłoszenia dla akcjonariuszy
  4. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

z dnia 29 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej: „Spółką”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, piętro I – sekretariat, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.