Statystyki

WSKAŹNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI I CIĘŻKOSĆI WYPADKÓW

Rok Liczba roboczogodzin Liczba wypadków Stopień częstotliwości *
2014 472160 4 8,47
2015 571584 3 5,24
2016 476320 4 8,39
2017 626080 10 15,97
2018 819000 6 7,33
2019 786240 7 8,90
2020 893872 10 11,19

 

* liczba wypadków (wyrażona w milionach) / liczba wypracowanych roboczogodzin