1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE nabywa kolejny projekt PV do swojego portfolio

18.10.2021

ONDE nabywa kolejny projekt PV do swojego portfolio

Portfolio projektów OZE Spółki zwiększyło się o 49,5 MW. Łącznie od giełdowego debiutu ONDE – czołowy gracz segmentu OZE w Polsce pozyskał projekty PV o mocy 165 MW, zwiększając portfel inwestycji własnych do ok. 678 MW.

Projekt został nabyty na podstawie umowy rezerwacyjnej, zobowiązującej sprzedającego do przekazania projektu na rzecz ONDE po spełnieniu się określonych warunków. Projekt znajduje się aktualnie na etapie pozyskiwania warunków przyłączenia do sieci.

ONDE, lider na polskim rynku wykonawców instalacji OZE, zamierza budować portfolio projektów OZE, zgodnie ze strategią rozwoju, na realizację której spółka pozyskała 214,5 mln zł w procesie IPO. Finansowanie to już pozwoliło ONDE na refinansowanie zakupionych wcześniej projektów słonecznych i wiatrowych. Pozostałe środki są sukcesywnie pożytkowane na zakup kolejnych projektów, które będą realizowane w formule develop-build-sell.

– Bardzo cieszymy się z kolejnej transakcji OZE, prowadzimy obecnie intensywne rozmowy z wieloma podmiotami, które mogą zaoferować nam projekty OZE do dalszego rozwoju – mówi Marta Masternak, pełnomocnik zarządu ds. nabywania i rozwoju projektów OZE w ONDE SA – Do każdej takiej transakcji podchodzimy z ostrożnością, ważąc zarówno potencjalne korzyści, jak i ewentualne ryzyka.

– Kolejny projekt w portfelu inwestycyjnym ONDE to bardzo dobra wiadomość i spełnienie oczekiwań inwestorów.– podkreśla Paweł Średniawa, Prezes ONDE SA. – Wciąż mamy jeszcze do dyspozycji kilkadziesiąt milionów z emisji akcji, które planujemy przeznaczyć na rozbudowę naszego pipeline zapewne jeszcze w tym roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, komercjalizacja pierwszych projektów deweloperskich powinna nastąpić już w 2022 roku.

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma niemal 60 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy  niemal 3000 MW. ONDE jest częścią Grupy kapitałowej ERBUD – jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.