1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE z drogowym ekoprojektem w Toruniu

09.05.2022

ONDE z drogowym ekoprojektem w Toruniu

38 mln zł netto otrzyma ONDE za przebudowę układu drogowego wokół toruńskiej starówki oraz zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego. Projekt ma na celu zmniejszenie emisji spalin wokół historycznego centrum miasta.

ONDE w swoim rodzimym mieście wykona kompleksowy remont ulic i dróg rowerowych otaczających zabytkową starówkę ujętej na liście UNESCO. Zmiana układu komunikacyjnego pozwoli ograniczyć ruch samochodowy i dzięki temu zminimalizować emisję spalin. Spółka przeprowadzi również rewitalizację Bulwaru Filadelfijskiego.  Zadanie obejmuje m.in. przebudowę jezdni, ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszych, budowę promenady wzdłuż Wisły, przebudowę istniejących sieci technicznych, wzmocnienie skarp, budowę schodów terenowych i zejść do Wisły,  a także wykonanie i podłączenie  monitoringu miejskiego i punktów WI-FI oraz urządzenie zieleni z nawodnieniem.

ONDE otrzyma za wykonanie tych prac ok. 38 mln zł netto, przy czym umowa zawiera klauzulę waloryzacyjną.

Naszym głównym biznesem jest obecnie wykonawstwo instalacji OZE, ale nie porzuciliśmy całkowicie segmentu drogowego. Do tego typu zleceń pochodzimy jednak bardziej selektywnie i podejmujemy się zadań, które są dla nas rentowne – mówi Marcin Szerszeń, wiceprezes ONDE. – Na rewitalizację terenów staromiejskich mieszkańcy Torunia czekali już niemal 8 lat. Dla nas, jako tutejszej firmy, to bardzo ważne zlecenie, wpisujące się również w naszą filozofię „zielonego” biznesu – podkreśla Marcin Szerszeń.

Obecnie portfel zamówień ONDE w segmencie inżynieryjno-drogowym wart jest około 200 mln zł.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.