1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE: rekord za rekordem

07.04.2022

ONDE: rekord za rekordem

To, że rok 2021 będzie rekordowy dla ONDE, wiadomo było już po trzech kwartałach 2021 r. Doskonałe ostatnie trzy miesiące spółki postawiły tylko kropkę nad „i”.

Lider wykonawstwa OZE w Polsce miał w 2021 r. ponad 1,2 mld zł przychodów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Podobną dynamikę zanotowano, jeśli chodzi o znormalizowany zysk operacyjny – wzrósł z 40,5 do 95,2 mln zł – oraz znormalizowany wynik netto, który skoczył z 32,8 na 78,2 mln zł.

Zdecydowana większość przychodów (77%) pochodziła w zeszłym roku z wykonawstwa w OZE, co zważyło na wysokiej rentowność spółki. Warto bowiem zauważyć, że marżowość sprzedaży w tym segmencie wyniosła 11,6 proc., czyli o 2 pkt. proc. więcej niż w 2020 r.

Skokowy wzrost naszego biznesu i satysfakcjonujące marże nie oznaczają, że spoczniemy na laurach – zapewnia Paweł Średniawa, prezes ONDE.Zgodnie z planami przedstawionymi podczas IPO, dążymy do tego, aby w krótkim czasie zbudować „nogę” deweloperską. Mamy obecnie portfel projektów o potencjale ponad 830 MW, z czego 300 pozyskaliśmy w okresie po debiucie, pożytkując w ten sposób środki zebrane od inwestorówmówi Paweł Średniawa.   

W listopadzie zeszłego roku spółka rozpoczęła też budowę pierwszej własnej farmy fotowoltaicznej „Cyranka”. Gotowa elektrownia będzie miała 18 MW mocy. Jej ukończenie przewidywane jest na 4 kw. 2022 r.

Na koniec 2021 r. backlog spółki w wykonawstwie wart był ok. 1,7 mld zł, z czego ponad 1,3 mld zł przypada na budownictwo OZE. W tym zawarta jest budowa instalacji OZE na własny rachunek o wartości rynkowej ok. 870 mln zł.

– Mamy solidny portfel zamówień, który daje nam obiecujący fundament przychodowy na trwający 2022 rok.  – wyjaśnia Paweł Średniawa. – Liczymy na to, że zwiększający się udział OZE w strukturze przychodów oraz możliwość komercjalizacji własnych farm, pozwoli nam również osiągnąć dobrą zyskowność działalności. Z uwagi na skokowy wzrost cen energii, bierzemy pod uwagę tymczasowe zatrzymanie części wybudowanych przez nas farm, aby skorzystać z tej sytuacji i czerpać przychody ze sprzedaży energii elektrycznej  dodaje Paweł Średniawa. 

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.