1. Home
  2. Aktualności
  3. Prospekt emisyjny

21.04.2021

Prospekt emisyjny

Podejmujemy nowe wyzwania!!!
Złożyliśmy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego.
Wejście ONDE na Giełdę Papierów Wartościowych jest jedną z analizowanych ścieżek pozyskania kapitału na realizację strategii Grupy ERBUD.
Dynamicznie się rozrastamy, co nas niezmiernie cieszy.
Tym bardziej, że pracujemy wspólnie nad tym, aby tworzyć zieloną przyszłość.
Czekajcie na więcej, dopiero się rozkręcamy…

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.