1. Home
 2. O firmie
 3. Zarząd
 4. Paweł Średniawa
Prezes zarządu

Paweł Średniawa

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył także studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ze Spółką związany od początku jej istnienia, czyli od 2010 roku. Jako Dyrektor ds. Finansów aktywnie uczestniczył w rozwoju i sukcesach firmy. Brał także udział w procesie integracji i przekształcania PRD i Rembet Plus w obecną Spółkę. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał pracując dla BZWBK oraz Fortis Bank.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Finansowego i Kontrolingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Prawnego
 • Nadzór nad realizacją polityki finansowej
 • Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Kadr i Płac
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu IT
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu HR
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu BHP
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu i Bazy Sprzętu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Zarządu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.