1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE finansuje budowę Cyranki

30.01.2023

ONDE finansuje budowę Cyranki

Spółka celowa ONDE pozyskała 56 mln zł kredytu na finansowanie budowy farm fotowoltaicznych „Cyranka”. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności projektowej ONDE.

Farmy fotowoltaiczne Giżycko 1 i Giżycko 2, funkcjonujące pod wspólną nazwą „Cyranka”, to pierwszy projekt z portfolio ONDE realizowany na własny rachunek. Jego budowa była do tej pory finansowana samodzielnie przez ONDE. Teraz, kiedy prace budowlane dobiegają końca, Cyranka Sp. z o.o., spółka celowa ONDE, pozyskała z mBanku 56 mln zł na finansowanie nakładów inwestycyjnych oraz podatku VAT. Zgodnie z umową kwota kredytu może wynieść maksymalnie 75 proc. łącznych kosztów projektu.

Od początku realizacji inwestycji planowaliśmy tę operację, szukając optymalnej oferty. Taką przedstawił nam mBank. Dzięki otrzymanym środkom, będziemy mogli już wkrótce ruszyć z realizacją kolejnych projektów farm fotowoltaicznych. Rynek OZE w Polsce ma bardzo silne fundamenty i atrakcyjne perspektywy. Naszym zdaniem, że obecna sytuacja regulacyjna wpływająca na przychody realizowane przez projekty ma charakter przejściowy. Nasza strategia działania ma charakter długoterminowy  – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Prace nad pozyskaniem ostatecznych dokumentów dla projektu „Cyranka” są zaawansowane. Już dziś projekt generuje prąd, który zasila polskich odbiorców.

Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznych decyzji co do przyszłości projektu „Cyranka”, jesteśmy jednak bardzo elastyczni i rozpatrujemy wiele możliwości. Sprzedaż prądu w formie długoterminowego kontraktu typu PPA (Power Purchase Agreement) lub pozyskanie inwestora zainteresowanego zakupem projektu pozostają realnymi alternatywami – dodaje Paweł Średniawa. Łącznie w portfolio inwestycyjnym ONDE są projekty na różnym etapie dewelopmentu, których potencjał wytwórczy sięga ok. niemal 840 MW.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.