1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE: przychody z projektów deweloperskich jeszcze w tym roku

06.09.2022

ONDE: przychody z projektów deweloperskich jeszcze w tym roku

525,2 mln zł przychodów wypracowała Grupa ONDE w pierwszym półroczu 2022 r., z czego 66 proc. w drugim kwartale. Spółka zapowiada komercjalizację farmy PV „Cyranka” do końca roku.

Grupa specjalizująca się w wykonawstwie OZE miała w 1 półroczu 2022 r. 525,2 mln zł przychodów, wobec 587 mln w porównywalnym okresie zeszłego roku. Pozwoliło jej to na osiągniecie 6,7 mln zł zysku operacyjnego i ok. 1,2 mln zł wyniku netto.

W pierwszym kwartale tego roku efekt sezonowości mocno wpłynął na nasze przychody, drugi jednak pozwolił na podciągnięcie sprzedaży i dojście do poziomu porównywalnego z ubiegłym rokiem. wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes ONDE.Wyniki w raportowanym okresie są zadowalające zważywszy, że czas ten był naznaczony galopującymi wzrostami cen materiałów budowlanych,  bezprecedensową inflacją oraz – przede wszystkim – wojną w Ukrainie. Wywołało to mocną presję na marże oraz skutkowało dużo droższą obsługą długu. dodaje Paweł Średniawa.   

Obecnie portfel zamówień – biorąc pod uwagę tylko zlecenia wykonawcze na rzecz podmiotów zewnętrznych – wart jest 629 mln zł, z czego 476 mln przypada na OZE. Doliczając do tego projekty deweloperskie, które ONDE zamierza zbudować własnymi siłami backlog przekracza 1,7 mld zł.

– Rozważamy obecnie różne opcje realizacji projektów deweloperskich. Sam koszt ich budowy to ponad 1,1 mld zł, analizujemy więc możliwości pozyskania partnera, który chciałby koinwestować z nami w te projekty. W grę wchodzą również inne możliwości pozyskania kapitału, m.in. obligacje. Rynek zmienił się zdecydowanie w ostatnich miesiącach – chcemy więc dostosować naszą strategię do nowych warunków. Ceny energii wzrosły nawet o kilkaset procent, a wyceny PPA są 2-3 krotnie wyższe niż w aukcjach. To sprawia, że być może lepiej będzie, przynajmniej przez jakiś czas, oferować energię z własnych instalacji, zamiast sprzedawać je zaraz po wybudowaniu. Rozważamy też, aby projekty z wygranymi aukcjami przekształcać w kontrakty PPA – tłumaczy Paweł Średniawa.

Taki scenariusz analizujemy dla pierwszej instalacji budowanej na własny rachunek, czyli 18-MW farmy PV „Cyranka”, która ma być w ten sposób skomercjalizowana w czwartym kwartale tego roku.

ONDE intensyfikuje również rozmowy dotyczące przejęcia spółki wykonawczej w Niemczech.  Jesteśmy w grupie, która od lat działa na rynku niemieckim, gdzie przeprowadziła z sukcesem kilka akwizycji. Jest to naturalny kierunek rozwoju także dla ONDE . informuje Paweł Średniawa.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.