1. Home
  2. Aktualności
  3. Spółka zależna ONDE z finansowaniem na budowę  własnej elektrowni fotowoltaicznej

29.06.2024

Spółka zależna ONDE z finansowaniem na budowę  własnej elektrowni fotowoltaicznej

Park Lewałd sp. z o.o., spółka zależna ONDE, podpisała z mBank umowy kredytów o łącznej wartości 87 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów budowy farmy fotowoltaicznej.

32-megawatowy projekt fotowoltaiczny Park Lewałd zlokalizowany w województwie warmińsko mazurskim to jeden z projektów z portfela własnego giełdowej Spółki. Umowa na wykonanie robót elektroenergetycznych oraz robót budowlanych (w formule EPC) o wartości 85 mln zł netto została zawarta pomiędzy ONDE a Spółką zależną Park Lewałd sp. z o.o. 8 maja br. Instalacja  fotowoltaiczna ma zostać zrealizowana do końca kwietnia 2025r.

Pozyskane zewnętrzne finansowanie projektu Park Lewałd  to doskonała informacja, bo dzięki niemu możemy dokończyć realizację samego projektu i sprzedać go do końcowego inwestora w formule turn-key. Ta formuła umożliwia zwiększenie naszego zysku, a z klienta zdejmuje ryzyka, które mogą występować w fazie realizacji. Ryzyka, z mitygacją których ONDE radzi sobie świetnie. – wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes ONDE SA. – Dostrzegamy również potencjał hybrydyzacji projektu Lewałd i pracujemy nad rozwojem projektu wiatrowego zlokalizowanego w sąsiedztwie. Sukces w tej materii pozwoli nam na pełne wykorzystanie dostępnych mocy przyłączeniowych, które w obecnych realiach są rzadkim i cennym dobrem.

Działalność deweloperska ONDE stanowi coraz istotniejszy segment w strukturze Grupy. Przypomnijmy, że tylko od początku 2024 roku ONDE sprzedała cztery projekty o łącznej mocy ok. 60 MW, jednocześnie pozyskując kontrakty na dokończenie ich dewelopmentu i budowę oraz świadczenie usług O&M. Zarząd ONDE zapowiadał również istotne powiększenie skali działalności deweloperskiej, aby w ciągu najbliższych 2-3 lat portfolio projektów własnych OZE oscylowało wokół 1,6-1,8 GW.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.