1. Home
  2. Relacje inwestorskie
  3. Otoczenie Rynkowe

OTOCZENIE RYNKOWE

ONDE działa na dynamicznie rozwijającym się rynku, który jest kluczowym elementem transformacji energetycznej Polski i Europy.
Pod względem wysokości inwestycji w nowe turbiny wiatrowe na lądzie, Polska znalazła się na 3. miejscu w UE. To między innymi wynik bardzo dobrych warunków naturalnych w Polsce. Na wysokości 100 m przeciętna prędkość wiatru wynosi w Polsce około 6,5 m/s, a na terenach nadmorskich nawet 8 m/s. Większość turbin wiatrowych zaczyna produkować energię już przy prędkości 3-4 m/s.

W ciągu ostatnich 10 lat moc polskich farm wiatrowych wzrosła ponad pięciokrotnie.
Krajowy Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu przewiduje zwiększenie mocy instalacji OZE w Polsce
do 24 GW w 2030 r. i 37 GW w 2040 r. (dziś 9,5 GW), a także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 32% i 40% (do 2030 r. i 2040 r.)

Fotowoltaika rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce.
Polska zajmuje 5. miejsce w Europie co do wielkości zainstalowanych mocy fotowoltaicznych.
Polityka Energetyczna Polski zakłada dalszy rozwój mocy w fotowoltaice do ok. 5-7 GW w 2030 r. oraz ok. 10-16 GW w 2040 r.) oraz ogólny wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do co najmniej 23% i nie mniej niż 32%.

Wzrost przychodów

49%

CAGR 2018-20 (PLN)

Udział budow. OZE w przychodach

82%

Udział w 2020 roku

Portfel zleceń - wykonawstwo

802mln PLN

Na koniec Q3 2021

Wykonawstwo farm wiatrowych

2777MW

W tym 1307 MW projektów w realizacji

Wykonawstwo PV

274MW

W tym 118 MW projektów w realizacji

Portfel projektów

827MW

+ ok. 700 MW z podpisanymi listami intencyjnymi

Przychody według segmentów (PLN mln)
Zysk brutto ze sprzedaży (PLN mln)
EBITDA (PLN mln)