1. Home
  2. Aktualności
  3. Stabilne wyniki w 3 kwartale i pierwszy kontrakt zagranicą

08.11.2022

Stabilne wyniki w 3 kwartale i pierwszy kontrakt zagranicą

294,3 mln zł przychodów, prawie 4 mln zysku operacyjnego i 1 mln zł wyniku netto wypracowała Grupa ONDE w trzecim kwartale 2022 r. Jak informuje zarząd, końcówka roku ma przynieść kumulację zysków.

Po trzech kwartałach 2022 r. giełdowa spółka specjalizująca się w wykonawstwie instalacji OZE ma 819,5 mln zł sprzedaży, wobec 927,4 mln w porównywalnym okresie. Pozwoliło jej to na osiągniecie w ciągu 9 miesięcy 10,6 mln zł zysku operacyjnego oraz 2,25 mln zł wyniku netto.

– W trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym co kwartał mamy solidne przychody i regularnie generujemy zyski. Nie inaczej powinno być w końcówce roku, co więcej, liczymy na to, że przyniesie ona zauważalnie lepsze, niż dotychczas w tym roku, wyniki – podkreśla Paweł Średniawa, prezes ONDE.Nie zadowalamy się jednak przetrwaniem trudnych czasów. Chcemy wciąż się rozwijać, pozostać elastyczni biznesowo i znaleźć sposób na rozbudowę biznesu. Między innymi dlatego aktywnie rozglądamy się na rynkach zagranicznych: pracujemy nad akwizycją w Niemczech; pozyskaliśmy też pierwszy kontrakt na obiecującym rynku litewskimdodaje Paweł Średniawa.  

Portfel zamówień toruńskiej grupy dla klientów zewnętrznych wart jest obecnie około 700 mln zł. Do tego dochodzą projekty, które będą realizowane na własny rachunek – wycenione w backlogu na ponad 1,1 mld zł.

– Jeśli chodzi o segment deweloperski, to zbliżamy się do zakończenia przeglądu opcji strategicznych dla portfela projektów OZE i podjęcia decyzji, w jakiej strukturze finansowej chcemy go rozwijać. Spośród kilkudziesięciu zainteresowanych podmiotów stworzyliśmy shortlistę i jesteśmy na finiszu negocjacji z nimi; ponadto rozważamy emisję obligacji w EUR, żeby móc kupować kolejne atrakcyjne projekty leżące na stole – tłumaczy Paweł Średniawa.

W ciągu kilku tygodni prąd zacznie generować farma Cyranka. Ta 18-MW instalacja to pierwszy projekt wykonany przez ONDE na własny rachunek. W najbliższych miesiącach spółka planuje wystartować z budową kolejnych dwóch własnych farm fotowoltaicznych o łącznym potencjale 35 MW.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.