Menu Zamknij

Strategia rozwoju

Działalność spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants). Wykonywane prace obejmują więc wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych. ONDE jest odpowiedzialna za roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Projektuje również i wykonuje fundamenty drogi dojazdowe do farm czy place manewrowe. Spółka buduje też farmy „pod klucz”, co obejmuje dodatkowo dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni.

Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne to zakres prac obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego, od sporządzeniu projektu wykonawczego, wybudowaniu dróg dojazdowych na działkę po dostawę montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomieniu instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze fotowoltaicznym ONDE realizuje większość projektów w formie pod klucz. Spółka wykonuje również projekty instalacji.
Klientami ONDE są międzynarodowi inwestorzy i deweloperzy w obszarze OZE.


Do głównych przewag konkurencyjnych Spółki należą wieloletnie doświadczenie poparte referencjami oraz ugruntowaną renomą oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra menadżerska i inżynierska, w tym projektanci.

Krótkoterminowa strategia ONDE zakłada poszerzenie działalności o zakup, dewelopment, a następnie sprzedaż projektów fotowoltaicznych. Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. NDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).

Działalność spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants). Wykonywane prace obejmują więc wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych. ONDE jest odpowiedzialna za roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Projektuje również i wykonuje fundamenty drogi dojazdowe do farm czy place manewrowe. Spółka buduje też farmy „pod klucz”, co obejmuje dodatkowo dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni.

Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne to zakres prac obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego, od sporządzeniu projektu wykonawczego, wybudowaniu dróg dojazdowych na działkę po dostawę montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomieniu instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze fotowoltaicznym ONDE realizuje większość projektów w formie pod klucz. Spółka wykonuje również projekty instalacji.
Klientami ONDE są międzynarodowi inwestorzy i deweloperzy w obszarze OZE.


Do głównych przewag konkurencyjnych Spółki należą wieloletnie doświadczenie poparte referencjami oraz ugruntowaną renomą oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra menadżerska i inżynierska, w tym projektanci.

Krótkoterminowa strategia ONDE zakłada poszerzenie działalności o zakup, dewelopment, a następnie sprzedaż projektów fotowoltaicznych. Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. NDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam