1. Home
  2. Aktualności
  3. 2023 rok ze znaczną poprawą marżowości ONDE

27.03.2024

2023 rok ze znaczną poprawą marżowości ONDE

Zysk netto ONDE urósł w 2023 r. ponad 3,5-krotnie w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 33,4 mln zł. Zysk operacyjny zaś w tym samym czasie skoczył o 121 proc. do 48,3 mln zł. Przychody spółki utrzymały się na podobnym poziomie jak w 2022 r.

Czołowy wykonawca OZE w Polsce wypracował w zeszłym roku niemal 1 084 mln zł przychodów wobec 1 093 mln zł (-1 proc.) w roku 2022. Sprzedaż usług ONDE nie zmieniła się więc znacząco, jednak Spółka na podobnej bazie wypracowała zdecydowanie wyższe zyski. Podczas gdy w 2022 roku EBIT ONDE wyniósł 21,9 mln zł, to w 2023 r. było to 48,3 mln zł. Tym samym rentowność operacyjna spółki zwiększyła się z 2 proc. do 4,5 proc. Zyskowność na poziomie netto wzrosła z 0,7 proc. do 3,1 proc. – czyli odpowiednio z 7,2 do 33,4 mln zł.

Miniony rok oceniamy jako bardzo udany. Wypracowaliśmy wyniki pozwalające na dalszy dynamiczny rozwój. Ponad 140 mln zł gotówki z działalności operacyjnej umożliwiło nam nie tylko znaczną redukcję zadłużenia, ale też zbudowało solidną bazę finansową pod inwestycje w segmencie deweloperskim OZE – komentuje Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Przypomnijmy, że w 2023 roku ONDE sprzedało pierwszą własną farmę fotowoltaiczną – 18-megawatową Cyrankę. Środki ze sprzedaży przeznaczyło na zakup 3 nowych projektów, będących w fazie dewelopmentu – Jawor oraz Jelenia Góra I i II. Spółka rozpoczęła też niedługo potem etap budowlany dwóch z nich o łącznej mocy ok. 19 MW.

Chcemy, aby rok 2024 był okresem znaczącego przyspieszenia tej części naszego biznesu. Już pierwszy kwartał pokazał, że plany te mają realne fundamenty. Tylko w ciągu tych 3 miesięcy sprzedaliśmy cztery  projekty o łącznym potencjale 60 MW, generując w ten sposób sporo gotówki. Zyskaliśmy również ok. 100 mln zł finansowania zewnętrznego w formie kredytu rewolwingowego na kolejne inwestycje. Łącznie możemy przeznaczyć więc istotne kwoty na zakup nowych projektów. Jest to więc doskonały moment na „wciśnięcie gazu” i wzmocnienie naszej pozycji na rynku OZE. Na oku mamy kilka zaawansowanych projektów, z budową których moglibyśmy ruszyć niedługo po zakupie. Jesteśmy w fazie intensywnych negocjacji – mówi Paweł Średniawa.

W segmencie wykonawstwa OZE portfel zamówień zewnętrznych ONDE na koniec grudnia 2023 r. wart był około 567 mln zł. Jednak po dacie bilansowej, ONDE dodało do portfela zleceń OZE ponad 104 mln zł.

Spółka pozytywnie ocenia też perspektywy dla branży. Wpływ mają na to zarówno zapowiadane na połowę roku zmiany legislacyjne w obszarze budowy farm wiatrowych, jak również środki uruchamiane z programów unijnych tj. Krajowego Planu Odbudowy czy Funduszu Spójności.

Do Polski płyną już pierwsze środki z KPO. Jak zapowiada rząd, ponad  22 mld zł ma być przeznaczone jeszcze w tym roku dla firm energetycznych na budowę projektów OZE i magazynów energii. Szacujemy, że wartość uruchamianych programów obejmujących transformację energetyczną, w których ONDE będzie mogło uczestniczyć, wyniesie nawet ponad 50 mld zł do 2030 r. przypomina Paweł Średniawa. W najbliższym czasie powinniśmy więc mieć ręce pełne roboty, tym bardziej, że mamy jednocześnie do zrealizowania wiele projektów z własnego portfela – podsumowuje prezes ONDE.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.