1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE sprzedała projekty PV o mocy 23,1 MWp

15.03.2024

ONDE sprzedała projekty PV o mocy 23,1 MWp

19 mln zł otrzyma ONDE za trzy farmy fotowoltaiczne będące na etapie budowy i dewelopmentu. Nabywcą jest niemiecki wytwórca energii – SachsenEnergie AG. Dodatkowo spółka zapewniła sobie kontrakt na wykonawstwo aktualnie developowanego projektu.

ONDE sprzedaje dwie aktualnie budowane farmy PV o łącznej mocy zainstalowanej 18,7 MWp oraz projekt farmy fotowoltaicznej, będącej w fazie dewelopmentu, o potencjale 4,4 MWp. Kwota bazowa transakcji to ok. 19 mln zł. Spółka otrzyma również maksymalnie ok. 5 mln zł wynagrodzenia dodatkowego po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla obiektów będących aktualnie w budowie i statusu ready to build projektu fotowoltaicznego na etapie dewelopmentu.

Dodatkowo kupujący zwróci ONDE S.A. wszystkie pożyczki udzielone spółkom celowym prowadzącym projekty, a także spłaci kredyt inwestycyjny.

ONDE zagwarantowało sobie jednocześnie zlecenie na wybudowanie sprzedanej w tej transakcji farmy, będącej obecnie w fazie dewelopmentu (4,4 MW), pod warunkiem uzyskania statusu ready to build w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

SachsenEnergie AG, nabywca projektów, to największe przedsiębiorstwo komunalne we wschodnich Niemczech, zapewniające nowoczesne rozwiązania w zakresie energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, Internetu szerokopasmowego/telekomunikacji, elektromobilności i inteligentnych usług.

– To nasza pierwsza transakcja z niemieckim podmiotem publicznym. Bardzo nas cieszy, że do naszej bazy klientów, którym oferujemy projekty rozwijane w ramach działalności deweloperskiej, dołączył podmiot z tak wartościowego i renomowanego rynku. – mówi Marek Marzec, wiceprezes ONDE SA. Na programy obejmujące transformację energetyczną kraje unijne zamierzają przeznaczać miliardy euro, jesteśmy więc przekonani, że rynek projektów OZE w Polsce i całej UE będzie dynamicznie się rozwijał i zamierzamy być jego aktywnym uczestnikiem.

Przypomnijmy, że w na początku marca br. ONDE sprzedało Grupie Orlen swoje udziały w 37,4-megawatowej farmie wiatrowej “Szybowice” z jednoczesną gwarancją wykonawstwa tego obiektu. 

To jest strategia, którą konsekwentnie i z sukcesem realizujemy – intensywny obrót projektami, możliwie szybka realizacja marży deweloperskiej oraz pozyskiwanie kontraktów wykonawczych na sprzedane projekty – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE SA.  –  W tej chwili mamy na oku kilka celów akwizycyjnych. Zadanie jakie sobie stawiamy to pozyskanie w najbliższych miesiącach zaawansowanych dewelopersko projektów do szybkiej realizacji oraz takich, które stwarzają ciekawy potencjał rozwoju instalacji hybrydowych. W realizacji tego celu pomoże nam pozyskany kredyt inwestycyjny na inwestycje w kolejne projekty OZE opiewający na kwotę niemal 90 mln zł (20 mln euro).

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.