1. Home
  2. Aktualności
  3. Grupa ORLEN kupuje projekt wiatrowy ONDE

08.03.2024

Grupa ORLEN kupuje projekt wiatrowy ONDE

ONDE sprzedało na rzecz Energa Green Development, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN udziały w spółce celowej, do której należy 37,4-megawatowa elektrownia wiatrowa Szybowice. Energa Green Development zleciła jednocześnie ONDE wykonanie robót budowlanych i elektrycznych za około 105 mln zł. 

ONDE posiadało 50 proc. udziałów w spółce celowej powołanej w celu realizacji farmy wiatrowej Szybowice. Drugim wspólnikiem spółki celowej był Goalscreen Holdings Limited  (spółka powiązana z Neo Energy Group). Na mocy podpisanej właśnie umowy oba podmioty zbyły swoje udziały na rzecz Energa Green Development.

Za swoją część ONDE otrzyma ok. 30 mln zł, przy czym cena może zostać jeszcze skorygowana o wartość kapitału obrotowego netto oraz o wartość zadłużenia netto FW Szybowice. Dodatkowo spółka może otrzymać maksymalnie ok. 10-mln premię, jeśli do końca 2025 r. FW Szybowice uzyska pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowo, kupujący powierzył ONDE kompleksowe (bez dostawy turbin) wykonanie farmy. Na realizację kontraktu wartego około 105 mln zł spółka ma 21 miesięcy od wydania przez inwestora polecenia rozpoczęcia budowy, które ma nastąpić nie później niż 22 marca br.

– Zgodnie z założoną strategią chcemy być możliwie jak najbardziej elastyczni w zarządzaniu naszym portfelem projektów i ich dewelopmentem. To bardzo kapitało- i czasochłonna działalność, sprzedajemy więc nie tylko wybudowane farmy, ale też projekty na różnym etapie zaawansowania – tak, aby w najbardziej optymalny sposób obracać  kapitałem powierzonym nam przez akcjonariuszy i jeszcze skuteczniej poszukiwać kolejnych perspektyw inwestycyjnych – wyjaśnia Marek Marzec, wiceprezes ONDE SA, odpowiedzialny za segment deweloperski.

– Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z transakcji z tak renomowanym podmiotem, co stanowi doskonałe potwierdzenie skuteczności naszego modelu biznesowego – dodaje Paweł Średniawa, prezes ONDE SA. – W ciągu ostatniej dekady Grupa ORLEN przeszła imponującą transformację, stając się jednym z czołowych graczy na europejskim rynku energetycznym. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do realizacji strategii energetycznej tego potentata.

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld zł w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030.

Zgodnie z przyjętą strategią, do końca 2030 roku Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W sumie, dzięki potencjałowi połączonego Koncernu multienergetycznego do końca dekady Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł.

ONDE obecnie buduje na własny rachunek dwie farmy PV o łącznej mocy niemal 19 MWp, prowadząc jednocześnie zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży tych projektów.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.