1. Home
  2. Aktualności
  3. 90 MW do portfela ONDE

21.09.2021

90 MW do portfela ONDE

ONDE zakupiło 100 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych posiadających projekty fotowoltaiczne o łącznym potencjale 90  MW. Zwiększyło to wielkość portfolio inwestycyjnego Spółki do ok. 0,7 GW.

Kupione właśnie projekty farm – na wczesnym etapie zaawansowania – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – – są zlokalizowane w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

ONDE, które jest obecnie czołowym polskim wykonawcą instalacji OZE, zamierza dynamicznie budować portfolio projektów OZE, które będą realizowane w formule develop-build-sell  Na ten cel pozyskano 214,5 mln zł w ramach zakończonego niedawno IPO. Część tych środków – ok. 70 mln zł – została już przeznaczona na refinansowanie projektów nabytych wcześniej.

– W tym roku planujemy wydać na poszerzenie naszego portfolio projektów OZE  jeszcze ok. 50-60 mln zł. Pozyskane właśnie 90  MW to jedna z pierwszych takich transakcji – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE. Mamy duże apetyty, ale chcemy kupować w sposób przemyślany, celując w dobre i bezpieczne projekty, które najlepiej rokują pod kątem realizacji i rentowności – tak, aby jak najwydajniej spożytkować kapitał pozyskany od inwestorów. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, będziemy więc prosić inwestorów o cierpliwość i zaufanie – podkreśla Paweł Średniawa.

Obecnie potencjał portfolio ONDE to ok. 700  MW zakupionych i ok. 700 MW projektów zabezpieczonych listami intencyjnymi. Komercjalizacji pierwszych projektów  można spodziewać się w przyszłym roku. O osiągnięciu przez projekty zaawansowanego etapu prac oraz o ich późniejszej komercjalizacji Spółka będzie informować zgodnie z obowiązującymi ją przepisami prawa.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.