1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE notuje skokowy wzrost wyników finansowych

02.09.2021

ONDE notuje skokowy wzrost wyników finansowych

ONDE w pierwszym półroczu 2021 r. ponad 3-krotnie zwiększyło sprzedaż. Jednocześnie wypracowało 7-krotnie wyższy skonsolidowany i znormalizowany wynik operacyjny względem tego samego okresu przed rokiem.

587 mln zł przychodów i 53 mln znormalizowanego zysku operacyjnego oraz 16,3 mln zł zysku netto zanotował wiodący polski wykonawca farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Oznacza to kilkukrotny wzrost wyników finansowych na wszystkich poziomach. Za te skokowe wzrosty odpowiada głównie segment budownictwa OZE – który jest obecnie kluczowym obszarem biznesowym dla spółki. ONDE zamierza znacznie poszerzyć swoją obecność na tym rynku, rozwijając projekty słoneczne i wiatrowe na własny rachunek. Na ten cel pozyskano podczas pierwszej oferty publicznej akcji zakończonej w lipcu br. 214,5 mln zł.

– Wyniki spółki w pierwszym półroczu były zgodne z naszymi założeniami. Chcemy dynamicznie zwiększać przychody z wykonawstwa OZE, a jednocześnie stać się jednym z czołowych deweloperów farm słonecznych w Polsce. To pozwoli nam w pełni wykorzystać korzyści płynące z rewolucyjnych zmian na rynku energii, skierowanej na rozwiązania zeroemisyjne – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Obecnie backlog spółki w wykonawstwie wart jest ok. 920 mln zł, z czego ponad 550 mln zł przypada na budownictwo OZE. Do realizacji jeszcze w tym roku jest 587 mln zł zakontraktowanych przychodów.

Tak wysoki portfel zamówień daje nam podstawy do dużego optymizmu, jeśli chodzi o wyniki całego roku. Kilka dni temu rozliczyliśmy również IPO i otrzymaliśmy środki z emisji akcji, przystąpimy więc niezwłocznie do realizacji naszych planów rozwojowych – wyjaśnia Paweł Średniawa. –Zrefinansowaliśmy już wydatki poniesione na zakupy projektów oraz prowadzimy rozmowy dotyczące powiększenia własnego portfela inwestycyjnego. Projekty są w dużej części już mocno zaawansowane, spodziewamy się więc ich rychłej komercjalizacji. – dodaje Paweł Średniawa. 

***

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy  niemal 3000 MW. ONDE jest częścią Grupy kapitałowej ERBUD – jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.

Kontakt dla mediów:

Sebastian Krawczyk
MakMedia Group

+48 608 590 417

s.krawczyk@makmedia.pl

Daniel Mackiewicz, ONDE

Marketing & PR Manager

+48 539 810 835

daniel.mackiewicz@onde.pl

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.