1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE z finansowaniem na realizację dwóch farm PV

19.12.2023

ONDE z finansowaniem na realizację dwóch farm PV

Około 65 mln złotych finansowania z mBanku otrzyma ONDE na budowę dwóch własnych instalacji PV o łącznej mocy niemal 19 MWp.

Na podstawie podpisanej umowy, bank udzieli dwóm spółkom projektowym zależnym od ONDE kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie 52,6 mln zł, z możliwością jego konwersji na kredyt inwestycyjny w kwocie 48,6 mln zł, a także kredytu rewolwingowego na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12.500.000 PLN.

Spłata kredytu budowlanego i kredytu rewolwingowego ma nastąpić do 30 września 2025 r., a kredytu inwestycyjnego nie później niż do 30 września 2035 r.

Zgodnie z umową istnieje możliwość rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MWp.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu będziemy mogli zrealizować  projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 19 MW nabyte w połowie tego roku. Zakładamy, że o formalnym starcie budowy będziemy mogli poinformować jeszcze w tym roku, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Przypomnijmy, że kupione aktywa były na bardzo zaawansowanym etapie dewelopmentu – oba z pozwoleniem na budowę. Ich komercjalizacja planowana jest na przełom 2024 i 2025 roku.

Kończący się rok pokazał, jak ważne dla naszej strategii i dla budowania wartości spółki są projekty deweloperskie. Sprzedaż naszego pierwszego własnego projektu – 18-megawatowej „Cyranki” – znacząco wpłynęła na nasze wyniki finansowe. Dlatego też planujemy zintensyfikować w nadchodzącym roku nasze działania w tym obszarze biznesu i zrealizować kolejne projekty.  – dodaje Paweł Średniawa.

Celem strategicznym ONDE jest utrzymanie i systematyczny rozwój segmentu wykonawstwa OZE, a jednocześnie szybki rozwój drugiej nogi biznesowej – dewelopmentu instalacji OZE w formule develop-build-sell. Obecnie pipeline inwestycyjny ONDE ma potencjał ok. 870 MW, z czego projekty o mocy ok. 300 MW mają już wydane warunki przyłączenia.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.