1. Home
  2. Aktualności
  3. Zielona energia dla ponad 8200 domów z własnych farm ONDE

14.02.2024

Zielona energia dla ponad 8200 domów z własnych farm ONDE

Budowa dwóch własnych instalacji PV o łącznej mocy niemal 19 MWp wkracza w kluczową fazę. Jednocześnie ONDE prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży projektów.

Realizacja dwóch farm fotowoltaicznych, które prowadzą spółki celowe z Grupy ONDE w ramach działalności deweloperskiej, wchodzi w kluczową fazę. W przypadku położonego na niemal 11 hektarach projektu „Jelenia Góra I” o mocy 6,7 MWp, wszystkie komponenty zostały już dostarczone,  a na zbudowanych konstrukcjach trwają instalacje modułów PV. Planowana energetyzacja farmy to pierwsza połowa roku. Docelowo ma ona dostarczać ponad 7400 MWh/rok, co odpowiada zapotrzebowaniu niemal 3000 gospodarstw domowych. Drugi projekt to realizowany na ponad 15 hektarach 12-megawatowy „Jawor”, na którym trwają obecnie montaże konstrukcji pod zamówione już moduły PV. Farma powinna zacząć działać pod koniec wakacji. Jej planowana wydajność to niemal 13000 MWh/rok, czyli tyle, ile zużywa 5200 gospodarstw domowych.

– Zeszły rok pokazał, jak istotny wpływ mają nasze projekty deweloperskie na wyniki osiągane przez spółkę. Chcemy, aby z roku na rok udział tego segmentu rósł i odgrywał coraz ważniejszą rolę w budowaniu wartości ONDE dla akcjonariuszy. . Projekty „Jawor” i „Jelenia Góra I”  chcielibyśmy sprzedać jeszcze przed energetyzacją, dlatego prowadzimy intensywne rozmowy z potencjalnymi kupcami. To pozwoli nam na szybkie wygenerowanie gotówki na start kolejnych budów – wyjaśnia Marek Marzec, Wiceprezes ONDE SA.

Przypomnijmy jednocześnie, że ONDE posiada również prawa projektowe (poza „Jelenią Górę I” i „Jawor”) pozwalające na budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MWp, której realizacja uzależniona jest między innymi od pozyskania warunków przyłączeniowych, o wydanie których ONDE już wystąpiło.

Celem strategicznym ONDE jest budowanie pozycji lidera segmentu wykonawstwa infrastruktury dla OZE, a jednocześnie szybki rozwój drugiej nogi biznesowej – dewelopmentu instalacji OZE w formule develop-build-sell. Obecnie pipeline inwestycyjny ONDE ma potencjał ok. 870 MW, z czego projekty o mocy ok. 300 MW mają już wydane warunki przyłączenia.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.