1. Home
  2. Aktualności
  3. Wyniki ONDE szybko rosną

08.11.2021

Wyniki ONDE szybko rosną

ONDE w trzech kwartałach 2021 r. 3-krotnie zwiększyło sprzedaż rok do roku, zbliżając się 1 mld zł przychodów. W podobnym tempie wzrósł zysk operacyjny i wynik netto giełdowej spółki.

Niemal 928 mln zł przychodów i 70 mln znormalizowanego zysku operacyjnego oraz 56,3 mln zł zysku netto zanotował wiodący polski wykonawca farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Oznacza to znaczny wzrost wyników finansowych na wszystkich poziomach. Kluczowy wpływ na rezultaty spółki miały przychody z segmentu OZE, które stanowiły 80 proc. przychodów wygenerowanych w ciągu 9 miesięcy 2021 r. Zgodnie ze strategią przedstawioną inwestorom podczas IPO, ONDE zamierza znacznie poszerzyć swoją obecność na tym rynku, rozwijając projekty słoneczne i wiatrowe na własny rachunek. Na ten cel pozyskano podczas pierwszej oferty publicznej akcji zakończonej w lipcu br. 209 mln zł netto.

– W ostatnich tygodniach pozyskaliśmy projekty PV o łącznej mocy ok. 200 MW, w tym ok. 150 MW to projekty z warunkami podłączenia do sieci. Łącznie mamy obecnie do zrealizowania i komercjalizacji niemal 830 MW farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Jednocześnie chcemy wciąż korzystać z przewag, jakie dają nam nasze unikatowe kompetencje na rynku wykonawstwa instalacji OZE, zwiększając systematycznie przychody z tej działalności  – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Obecnie backlog spółki w wykonawstwie wart jest ok. 800 mln zł, z czego ponad 524 mln zł przypada na budownictwo OZE. W tej chwili portfel zamówień spółki na przyszły rok pokrywa ok. 450 mln przychodów. Dodatkowo ONDE na najbliższe dwa lata ma do wykonania instalacje OZE na własny rachunek o wartości rynkowej ok. 600 mln zł.

– Chcemy wejść w kolejny rok z portfelem, który zapewni nam wzrosty w całym 2022 roku. Jednoczenie będziemy już generować zyski z komercjalizacji pierwszych projektów deweloperskich. To daje nam solidne podstawy do optymizmu, co do przyszłorocznych wyników – wyjaśnia Paweł Średniawa. –  Nie zwalniamy również tempa jeśli chodzi o pozyskiwanie kolejnych projektów do naszego portfela inwestycyjnego. Liczymy na to, że do końca 2021 roku przekroczymy 1 GW projektów deweloperskich – dodaje Paweł Średniawa. 

***

ONDE jest czołowym  generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy  niemal 3000 MW. ONDE jest cześcią Grupy kapitałowej ERBUD – jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.