1. Home
  2. Aktualności
  3. ONDE nie zwalnia tempa – kolejny projekt PV o mocy 150 MW w portfelu inwestycyjnym

28.10.2021

ONDE nie zwalnia tempa – kolejny projekt PV o mocy 150 MW w portfelu inwestycyjnym

Lider wykonawstwa w segmencie OZE – giełdowe ONDE – dynamicznie rozbudowuje swoje portfolio inwestycyjne. Spółka podpisała właśnie umowę przedwstępną nabycia 50 % udziałów w  150-megawatowym projekcie PV.  Tym samym portfolio inwestycyjne ONDE powiększyło się do niemal 830 MW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych.

– Projekt jest na zaawansowanym etapie dewelopmentu – posiada już warunki przyłączenia do sieci. – mówi Marta Masternak, pełnomocnik zarządu ds. nabywania i rozwoju projektów OZE w ONDE –  Jest atrakcyjny inwestycyjnie, zlokalizowany na dużym obszarze o korzystnym profilu terenu. Spełnia więc doskonale kryteria doboru projektów do naszego portfela inwestycyjnego.

ONDE, lider na polskim rynku wykonawców instalacji OZE, kontynuuje rozbudowę portfolio projektów OZE, zgodnie ze strategią rozwoju, na realizację której spółka pozyskała 214,5 mln zł w procesie IPO. Środki te już pozwoliły ONDE na refinansowanie zakupionych wcześniej projektów słonecznych i wiatrowych. Pozostałe pieniądze jest sukcesywnie pożytkowane na zakup kolejnych projektów, które będą realizowane w formule develop-build-sell.

– Zależy nam na tym, aby możliwie szybko zbudować duży, dobrej jakości, portfel inwestycyjny. Dzięki temu relatywnie szybko będziemy mogli dodać do naszych wyników, pokaźne zyski ze sprzedaży gotowych projektów OZE – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.  – Obecnie ceny energii z tradycyjnych źródeł są około dwa razy wyższe, niż z OZE. Dlatego zielona rewolucja musi nabrać jeszcze większego rozpędu, a my chcemy być na czele tego wyścigu.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.