1. Home
  2. Aktualności
  3. Zwiększa się portfel zamówień ONDE

13.06.2022

Zwiększa się portfel zamówień ONDE

Giełdowa spółka wykona prace wykonawcze przy projekcie farmy wiatrowej w woj. śląskim. Wartość zlecenia to 23,25 mln zł netto.

Zakres prac, za które odpowiedzialny będzie lider wykonawstwa OZE w Polsce, obejmuje budowę dróg dojazdowych, placów montażowych, fundamentów wraz ze wzmocnieniem podłoża, budowę linii średniego i wysokiego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej (GPO). Prace projektowe w zakresie dróg i linii kablowych wykona spółka zależna Grupy ONDE – przejęty w zeszłym roku IDE Projekt.  Gotowa elektrownia będzie składać się z trzech turbin Vestas o mocy 3 MW każda. Ustalony w umowie okres realizacji to nieco ponad 12 miesięcy od jej podpisania.

–  Dzięki naszemu doświadczeniu osiągnęliśmy pozycję lidera wykonawstwa projektów wiatrowych w Polsce, realizowanych w formule EPC. Kompleksowe zlecenia, obejmujące również obszar projektowania, pozwalają na wykorzystanie szerokich kompetencji Grupy i zatrzymanie marży wewnątrz organizacji. mówi Piotr Gutowski, wiceprezes ONDE SA.

Według zarządu ONDE rynek OZE jest skazany na sukces i będzie szybko się rozwijał w związku z koniecznością znacznego przyspieszenia transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych.

Liczymy na to, że Sejm, zgodnie z deklaracjami, przegłosuje jeszcze w czerwcu liberalizację ustawy odległościowej. Według analityków rynkowych pozwoli to zwiększyć potencjał energetyczny Polski nawet o dodatkowe 10 GW.  – podkreśla Piotr Gutowski. – Trzeba otworzyć drzwi do rozwoju OZE w Polsce, bo energia z wiatru i słońca to zarówno sposób na szybkie i skuteczne uniezależnienie od dostaw surowców z Rosji, jak i panaceum na rosnące rachunki za prąd.

Według analiz PSEW i Instytutu Jagiellońskiego cena energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wiatrowych jest ponad trzykrotnie tańsza, niż w przypadku konwencjonalnych elektrowni wykorzystujących węgiel czy gaz.

Dodatkowym impulsem do rozwoju rynku powinno być pozyskanie środków unijnych w ramach KPO. W Planie założono 300 mln euro budżetu na poprawę  efektywności przesyłu energii oraz stabilności sieci elektroenergetycznej, co oznacza modernizację 379 km sieci przesyłowych. Posłużą one do przyłączania nowych mocy OZE.

Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.